Poziv za rezervaciju mjesta- proštenje kod Sv. Roka

Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec, objavljuje

 

                                         P  O  Z  I  V

    za rezervaciju mjesta za korištenje javne površine

za dan 16.08.2016. – proštenje kod Sv. Roka u Druškovcu

Plaćanje i rezervaciju mjesta (koja će se vršiti prema redoslijedu uplate) kandidati mogu obaviti  01.08. i  02.08.2016. g. od 07,30 do 10,00 sati direktno na licu mjesta u Druškovcu.

Za iznajmljivanje društvenog doma u Druškovcu održat će se javna licitacija

  1. srpnja 2016. s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Maruševec u Maruševcu 6.

U licitaciji mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a dokaz o registraciji dužne su predočiti prije samog početka licitacije.

Početna cijena za licitaciju iznosi:

–   2.000,00 kuna za korištenje na dan 16.08.2016.g. (Rokovo) i

–   600,00 kuna po svakom ostalom danu korištenja.

Informacije na tel. 729-696.

Promjena veličine fonta
Kontrast