PREDAVANJA – EDUKACIJA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

U sklopu provođenja Nacionalnog plana o održivoj uporabi pesticida (NAP) svi oni koji kupuju i primjenjuju sredstva za zaštitu bilja trebaju najkasnije do 26.11.2015 imati položen ispit i iskaznicu kojom će moći ista kupovati u maloprodaji. Položen ispit i iskaznicu trebaju imati svi korisnici bez obzira da li imaju OPG ili ne.
Edukacija – predavanja o sigurnom rukovanju i primjeni sredstava za zaštitu bilja održavaju se tijekom 3 dana u kontinuitetu po 5 školskih sati dnevno i ukupno 15 sati.
Datum održavanja prvog seta predavanja u Maruševcu biti će od 19. do 21. siječnja  s početkom u 9:00h do 14:00h u prostorijama Općine Maruševec. Ispit se održava na kraju predavanja 21.01.2015.
Cijena pohađanja predavanja utvrđena je Cjenikom o visini naknada za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama i iznosi:

300,00 kn za pohađanje predavanja +

50,00 kn za polaganje ispita +

30,00 kn za izdavanje iskaznice tj. ukupno 380,00 kn.

Svaki polaznik koji se odluči za pohađanje predavanja na predavanje treba donijeti elektronički ispunjenu i potpisanu prijavnicu koja se nalazi na web stranicama Savjetodavne službe, te dokaz o uplati o uplaćenom iznosu u Državni proračun RH IBAN broj: HR 12 1001005-1863000160 sa modelom 64 i pozivom na broj 5673-47480-OIB uplatitelja obveznika izobrazbe (11 znamenaka) s naznakom – naknada za izobrazbu, ispit i iskaznicu.
Ukoliko zainteresirani nisu u mogućnosti ispuniti prijavnicu mogu se javiti u prostorije Savjetodavne službe Vidovec ili Varaždin radi pružanja pomoći, ali tjedan dana prije edukacije. Sve informacije i upisi  mogu se dobiti na brojeve telefona: 209 134 ,  301 001 i 200 332.
Iz prijavnice je vidljivo da predavanja nisu obavezna, ali je obavezno polaganje ispita čime se stječe pravo na dobivanje iskaznice. Cijena samog polaganja ispita i izdavanja iskaznice iznosi 80,00 kn. Za one koji smatraju da mogu izaći na ispit i položiti ga bez pohađanja predavanja termini ispita osigurati će se naknadno.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast