Predavanje za poljoprivrednike vinogradare i voćare

Općina Maruševec, Syngenta i Kvarner osiguranje organizirali su u četvrtak stručno predavanje  za poljoprivrednike s nekoliko aktualnih tema. Predavanje je obuhvatilo pitanja:  zaštita vinove loze, sjeme i zaštita ratarskih kultura, a predstavljeno je  osiguravajuće društvo  Kvarner Vienna Insurance Group. Načelnik općine Maruševec Ivan Šagi na početku predavanja pozdravio je prisutne te predstavio izlagače pojedinih tema. O pogodnostima osiguranja usjeva, nekretnina, motornih vozila  i drugo govorile su predstavnice  spomenutog osiguravatelja. I sudionici predavanja imali su pitanja iz te domene, a  radilo se prije svega o uvjetima za pojedina osiguranja ali i pogodnostima koje osiguranje nudi u slučaju objedinjenja više polica i za više rizika. Krešimir Banović regionalni  zastupnik Syngente  upoznao je prisutne sa sjemenom prije svega kukuruza  koje se nalazi u ponudi spomenute firme, a veći dio predavanja je posvetio zaštiti ratarskih i vinogradnih kultura sredstvima za pojedine faze vegetacije. Slajdovima su prikazane najčešće bolesti ovog podneblja kao i preparati čijim se tretiranjem isto suzbija. Bitno je napomenuti da se radi o preparatima koji zadovoljavaju sve  europske zahtjeve a posebno je skrenuta pažnja na  način i količine doziranja. Predavanju se odazvalo pedesetak poljoprivrednih proizvođača koji su na kraju pitanjima upotpunili svoje znanje o tom području, a većina je izrazila zadovoljstvo s iznesenom temom i predavačem.  Za sve posjetitelje predavanja koje je održano u prostoriji za sastanke u Općinskoj zgradi organizirana je i nagradna igra Kvarner osiguranja i Syngente tako da su se neki polaznici predavanja kući vratili s lijepim nagradama.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast