Preminuo Bono Zvonimir Šagi, franjevac kapucin i počasni građanin Općine Maruševec

Franjevac kapucin, hrvatski teolog i publicist te počasni građanin Općine Maruševec Bono Zvonimir Šagi preminuo je u utorak u Varaždinu u 88. godini života.

Fra Bono liječio se u Općoj bolnici Varaždin od COVID-19, a nakon trotjednog liječenja, 8. studenoga vratio se iz bolnice, no u ponedjeljak je hitno prevezen natrag u bolnicu, gdje je u utorak preminuo od embolije pluća.

Fra Bono rođen je 11. prosinca 1932. godine u Brodarovcu, u Općini Maruševec. U kapucinski red stupio je 17. rujna 1950. u Varaždinu, a doživotne redovničke zavjete položio je u Zagrebu 4. listopada 1955. godine. Tri godine kasnije zaređen je za svećenika u Varaždinu.

Teologiju je diplomirao 1959. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a svećeničku službu započeo je kao vjeroučitelj u župi sv. Mihaela u Zagrebu. Nakon što je ukinut vjeronauk u školi prvi je u Zagrebu organizirao redovni tjedni vjeronauk u župi za srednjoškolce i studente.

U ožujku 1961. godine poslan je u Varaždin po želji nadbiskupa Franje Šepera da pripremi osnivanje župa sv. Vida u Varaždinu i sv. Mihaela u Sračincu, a 8. listopada iste godine župe su i osnovane. Od tada, pa sve do 2008. godine, fra Bono je bio župnik župe sv. Vida u Varaždinu, a dugi je niz godina upravljao i župom Sračinec.

U više mandata bio je i gvardijan Kapucinskog samostana u Varaždinu, u pet trogodišnjih mandata biran je za provincijala Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, a u jednom je mandatu bio predsjednik Konferencije viših redovničkih poglavara u tadašnjoj Jugoslaviji. Aktivno je sudjelovao na četiri generalna kapitula Reda u Rimu i svojim doprinosom sudjelovao u pokoncilskoj obnovi redovničkih pravila i kanonskih propisa glede redovnika.

Fra Bono bavio se pastoralnom teologijom, suvremenom kršćanskom duhovnošću, praktičnom problematikom redovništva i Socijalnim naukom Crkve, napisao je više stotina članaka i eseja te objavio 20-ak knjiga. Osim toga, bio je vanjski predavač na Institutu za kršćansku duhovnost pri KBF-u u Zagrebu te stalni kolumnist u katoličkoj obiteljskoj reviji Kršćanske sadašnjosti KANA, glavni i odgovorni urednik Aktualnosti kršćanske sadašnjosti, te glavni urednik revije Služba riječi za koju je napisao devet godišta homilija za sve nedjelje i blagdane u godini.

Za svoj rad dobio je mnoga priznanja i nagrade, među kojima Povelju počasnog građanina Općine Maruševec 18. travnja 2008. godine zbog prisnog odnosa i neizbrisivog traga među župljanima Maruševca, gdje i danas o njemu govore lijepim riječima i s poštovanjem.

U povodu obilježavanja 60 godina svoga svećeništva fra Bono Šagi predslavio je 11. studenoga 2018. godine u crkvi Svetog Jurja u Maruševcu dijamantnu misu, a tim mu je povodom, kao i za sveukupni doprinos u znanstvenom i kulturnom životu grada Varaždina, iste godine uručena Nagrada za životno djelo Grada Varaždina.

U povodu smrti počasnog građanina, Općina Maruševec će otvoriti Knjigu žalosti u četvrtak, 19. studenoga ove godine u 12 sati u dvorani općinske zgrade.

Promjena veličine fonta
Kontrast