Prihvaćeno izvršenje Proračuna za 2016.godinu

Općinsko vijeće Općine Maruševec je na sjednici  održanoj u četvrtak donijelo zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Maruševec za 2016.godinu.

Proračun Općine Maruševec za 2016. godinu izvršen je s prihodima od 8.164.161,00 kunu dok su rashodi bili 7.122.054,00 kune .Svjetla točka proračuna su izvorni prihodi koji iz godine u godinu rastu a radi se o prihodima po osnovu poreza i prireza od nesamostalnog rada koji su u 2016. ostvareni s 4.517.017,00 kuna .Značajniji prihodi ostvareni su od komunalne naknade 498.927,00 kuna, naknade za korištenje mineralnih sirovina 138.266,00 kuna, naknade za legalizaciju objekata 95.434,00 kune i tako dalje. Općina Maruševec javlja se sa svojim projektima na sve objavljene natječaje te je u protekloj godini osigurala i dio sredstava iz državnog proračuna a čega  nije bilo ranijih godina. Tako su dobivena sredstva od Ministarstva kulture 100.000,00 kuna za obnovu župne crkve i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 150.000,00 kuna za uređenje i modernizaciju nerazvrstanih cesta. Iz županijskog proračuna općina je u lanjskoj godini dobila svega 29.450,00 kuna.

Iz proračuna su financirane  sve aktivnosti koje su za korisnike u proračunu bile predviđene . Tako je za komunalne djelatnosti utrošeno  1.594.802,00 kune od čega je 834.000,00 kune uloženo na uređenje poduzetničke zone “Selnik” a 651.350,00 kuna za modernizaciju nerazvrstanih cesta  u naseljima Cerje, Brodarovec, Druškovec, Jurketinec i Selnik . Za javne potrebe iz predškolskog odgoja odnosno za sufinanciranje boravka djece u vrtićima u općini i van općine utrošeno je 619.800,00 kune ,za prijevoz učenika osnovne škole 160.000,00 kuna ,  za sufinanciranje toplog obroka djece slabijeg imovnog stanja 26.000,00 kuna ,za sufinanciranje škole plivanja za učenika 5.500,00 kuna i tako dalje . Za potrebe javno-privatnog partnerstva za Osnovnu školu Maruševec i Područnu školu Druškovec, te školsko-sportsku dvoranu izdvojeno je 207.000,00  kuna.

Pomoć obiteljima novorođenčadi iznosila je 72.500,00 a stipendirani su svi redovni studenti   ukupno 75 stipendija  a za što je izdvojeno 170.000,00 kuna.  Povodom blagdana Sv. Nikole podijeljeno je djeci  550 poklona za što je izdvojeno 20.000,00 kuna.

Povodom Božića isplaćena je jednokratna pomoć od 100,00 kuna umirovljenicima koji primaju mirovinu nižu od 1.700,00 kuna  za što je izdvojeno 52.000,00  kuna.

Ukupne javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi financirane su iz proračuna  s 580.000,00 kuna , javne potrebe iz oblasti vatrogastva  s 200.000,00 kuna, javne potrebe udruga, društvenih i humanitarnih organizacija i stranaka participirale su u proračunu s 350.000,00 kuna,  za javne potrebe iz oblasti informiranja 113.000,00 kuna ,subvencije poljoprivrednicima  52.000,00 kuna i tako dalje. Mjesna samouprava je u proračunu participirala s preko 1.000.000,00 kuna od čega mjesni odbor 1 s 264.000,00 kuna , mjesni odbor 2 s 300.000,00 kune , mjesni odbor 3 s 132.000,00 kuna ,mjesni odbor 4 s 197.000,00 kune i mjesni odbor 5 s 116.000,00 kune.

Općina Maruševec je 2016.godine ušla u detaljno uređenje stambeno-poslovnog prostora  u naseljima Donje Ladanje i Jurketinec. Dok je postupak donošenja za Donje Ladanje završen za što je utrošeno 110.500,00 kuna  za Jurketinec je u fazi izrade.

U poboljšanje komunalne infrastrukture uključila se i Županijska uprava za ceste  uređenjem dijela županijskih cesta  na području naselja Biljevec i Kapelec  dužine oko 2.000 metara kao i izgradnje nogostupa u Biljevcu  vrijednosti 280.000,00 kuna od čega je Općina Maruševec sufinancirala 71.000,00 kuna. Općina  Maruševec je financirala popravak javne rasvjete i nabavu novih rasvjetnih tijela u iznosu od 100.000,00 kuna. U rekonstrukciju nisko naponske mreže uključila se i Elektra Varaždin  te izvršila radove na području Novaka i postavljanje betonskih stupova  za izmjenu mreža u naseljima Cerje Nebojse , Koretinec, Čalinec i Brodarovec.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Promjena veličine fonta
Kontrast