PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Župan Varaždinske županije donio je 28. kolovoza 2012. godine Odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane dugotrajnim sušnim razdobljem.

Temeljem navedene Odluke u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec zaprimati će se  prijave štete od strane fizičkih i pravnih osoba od ponedjeljka 03. rujna do petka 07. rujna 2012. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Prijave štete podnose se na obrascu EN-P koji se podiže u Općini Maruševec, a uz prijavu potrebno je priložiti posjedovni list ili presliku prijave za ostvarivanje poticaja u 2012. godini, te presliku žiro ili tekućeg računa.

Promjena veličine fonta
Kontrast