Projekt ”Zajedno za djecu”

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA IVANEC

Ivanec, 28.10.2015.

Ur.broj: 01/8-8-27/15

GDCK Ivanec pomaže obiteljima s djecom u osiguranju odjeće, obuće i šk.pribora u svrhu smanjenja siromaštva, sprečavanja daljnjeg siromaštva te socijalne isključenosti ranjivih skupina zahvaljujući pozitivnom rezultatu na natječaju MSPM koje je za projekt GDCK Ivanec osiguralo 164.571,00. Natječaj odnosno poziv Ministarstva bio je raspisan u cilju unapređenja kvalitete života socijalno ugroženih i isključenih skupina u RH, te podizanja javne svijesti o potrebama tih skupina.

Gradskom društvu Crvenog križa Ivanec odobrena je na natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih, financijska potpora za projekt usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti pod nazivom ”ZAJEDNO ZA DJECU”, u iznosu od 164.571,00 kn.

Svrha ovog projekta je osigurati za 284 djece iz 188 socijalno ugroženih obitelji u dobi od 7-14 godina, potrebnu odjeću, obuću i školski pribor, te opremu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu (izdavanjem narudžbenica za kupnju robe u iznosu od 500,00kn/dijete). U sklopu ovog projekta socijalno-ugroženim obiteljima smatraju se obitelji koje nemaju dovoljno sredstava za svoje materijalne potrebe, što se očituje u nedostatku financijskih sredstava potrebnih da se osigura održiva egzistencija. Radi se o djeci iz obitelji koje su dohodovno najugroženije, a to su djeca iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade u CZSS Ivanec,te djeca iz obitelji koje zbog minimalnog iznosa razlike dohotka i granice za ostvarivanje prava na ZMN ne ostvaruju pravo na pomoć, te su često primatelji jednokratnih pomoći, djeca iz obitelji oba nezaposlena roditelja, djeca s poteškoćama u razvoju, djeca smještena u udomiteljske obitelji, višečlane obitelji, jednoroditeljske obitelji, te ostale obitelji prema procjeni koja se temelji na objektivnim činjenicama u zajedničkoj suradnji GDCK Ivanec, Centra za socijalnu skbr Ivanec, te škola.

Partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Ivanec, a suradnici Grad Ivanec, Grad Lepoglava, te općine Bednja, Klenovnik i Maruševec, te sve osnovne škole na području djelovanja GDCK Ivanec. Također, navedeni gradovi i općine osiguravaju dodatnih 50 kuna za svako dijete kojem će pomoć biti pružena putem ovog projekta, tj. ukupno dodatno 11.700 kuna.

Kako su djeca školske dobi puno svjesnija života u siromaštvu i izloženija stigmatizaciji i diskriminaciji, projektom se želi doprinijeti unapređenju kvalitete života i socijalnoj uključenosti djece iz socijalno ugroženih obitelji, ali i unaprijediti koordinirani sustav potpore socijalno-osjetljivim skupinama (razmjenom podataka CZSS-GDCK-JLSU).

GDCK Ivanec krenulo je s provođenjem projekta, a njegovo trajanje planirano je do kraja šk.god. 2015/2016.

Tijekom rujna i listopada GDCK Ivanec za 106 djece iz socijalno-ugroženih obitelji osiguralo je putem narudžbenice novu odjeću, obuću, a prema potrebi obitelji i školski pribor. Još 36 djece biti će uključeno u projekt do kraja ove kalendarske godine, tj. ukupno će projektom do kraja listopada biti obuhvaćeno 142 djece iz 66 obitelji, a ukupno će do kraja ove šk.god. projektom biti obuhvaćeno 284 djece iz 188 obitelji.

Uključivanje ostale djece u projekt planira se sukladno novčanom priljevu sredstava za projekt iz Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

Ravnateljica GDCK Ivanec: Jasminka Ruhek, dipl.soc.radn

Promjena veličine fonta
Kontrast