PRORAČUN OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2016.GODINU 12.700.000,00 KUNA

Proračun Općine Maruševec za 2016.godinu 12.700.000,00 kuna

Općinsko vijeće općine Maruševec na svojoj 17.sjednici koja je održana u utorak,22.prosinca većinom glasova ,donijelo je Proračun općine za 2016.godinu. U proračunu koji je u visini 12.700.000,00 kuna najznačajniji očekivani prihodi su oni od poreza i prireza na dohotka od nesamostalnog rada od 4.200.000,00 kuna , pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna od 6.565.000,00 kuna a koje sačinjavaju kapitalne pomoći iz državnog proračuna te kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama od 1.097.000,00 , komunalnih doprinosa i naknada od 760.000,00 kuna i tako dalje. Gledano rashodovnu stranu najviše je u 2016.godini planirano za modernizaciju nerazvrstanih cesta i slično i to 5.290.000,00 . Za završetak opremanja poduzetničke zone planirano je 600.000,00 kuna , za javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi planirano je 656.500,00 kuna ,javne potrebe iz predškolskog odgoja 573.000,00 , javne potrebe iz predškolskog odgoja 573.000,00 kuna ,javne potrebe udruga,političkih stranaka,društvenih i humanitarnih organizacija 385.000,00 kuna,javne potrebe iz oblasti vatrogastva 200.000,00 kuna i tako dalje. U okviru visine donešenog proračuna za aktivnosti u pet mjesnih odbora planirano je 999.400,00 kuna .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doneseni programi

Shodno donesenom proračuna vijećnici su na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici općinskog vijeća općine Maruševec donijeli su i odluku o izvršavanju proračuna općine Maruševec za 2016.godinu te pripadajuće programe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade od 560.000,00 kuna,javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području općine u visini od 1.886.500,00 kuna i raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi 656.500,00 kuna.

Doneden rebalans proračuna za 2015.godinu

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici općinskog vijeća općine Maruševec vijećnici su većinom glasova donijeli rebalans proračuna za 2015.godinu. Visina proračuna do kraja godine planirana je s 10.450.000,00 kuna što je samo oko 6% manje od planiranog proračuna a čije će ostvarenje biti jedno od najviših od postojanja općine do danas.U skladu s planiranim ostvarenjem proračuna za 2015.godinu korigirane su i ostale stavke prihodovne i rashodovne strane.

Potpora za umirovljenike

Općina Maruševec je i ove godine povodom božićnih blagdana isplatila jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 100 kuna svim umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Maruševec čija ukupna mirovina ne premašuje iznos od 1.700 kuna.Potpore su se isplaćivale u prostorijama Općine od srijede 16. prosinca do 22. prosinca . Pravo na potporu umirovljenici su ostvarivali uz predočenje osobne iskaznice te zadnjeg odreska od mirovine ili izvatka s tekućeg računa iz kojeg je vidljiva visina mirovine.

Promjena veličine fonta
Kontrast