Proračun za 2014. godinu donesen jednoglasno

Najvažnija točka 5. jednice Općinskog vijeća Općine Maruševec bila je donošenje Proračuna Općine za 2014. godinu. Nakon prvog čitanja proračuna na prethodnoj sjednici i primljenih prijedloga za korekciju prihvaćen je dio amandmana koje je bilo  moguće ugraditi u Proračun. Jednoglasni je zaključak da  bez sredstava iz Državnog i županijskog proračuna općinski proračun ne može biti dovoljno razvojni i iz toga proizlaze zadaci i obaveze načelnika  i predsjednice općinskog vijeća. Proračun Općine Maruševec za 2014. godinu planiran je u visini od 10.600.000,00 kuna. Najznačajniji prihodi su oni od poreza i prireza na dohodak od nesmostalnog rada od 4.400.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna od 1.350.000,00 kuna, komunalne naknade od 560.000,00 kuna, prodaje građevinskog zemljišta od 500.000,00 kuna.Tu je svakako i prihod od ostvarenja IPARD programa čije  se ostvarenje čeka već gotovo 3 godine u iznosu od 2.310.713,00 kuna i tako dalje. U skladu s predviđenim prihodima planirani su i rashodi. Tako je za  modernizaciju nerazvrstanih cesta i ostale rashode vezane za stanovanje i druge komunalne pogodnosti u 2014. godini planirano 2.796.000,00 kuna, opremanje poduzetničke zone 1.300.000,00 kuna. Za izradu projekata za potrebu općine u proračunu je planirano 250.000,00 kuna. Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi teretiti će proračun s 634.000,00 kuna, a od čega se 455.000,00 kuna odnosi na naknade građanima i kućanstvima gdje spadaju i stipendije i školarine  u iznosu od 170.000,00 kuna, pomoć za novorođenčad od 60.000,00 kuna, naknada za jednokratnu pomoć umirovljenicima 60.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole od 170.000,00 kuna, sufinanciranje troškova toplog obroka djece slabijeg imovinskog stanja od 50,000,00 kuna i tako dalje. Javne potrebe iz predškolskog odgoja planirane su s 529.000,00 kuna od čega je 400.000,00 kuna za sufinanciranje  vrtić Maja pčelica, a razlika za druge vrtiće i održavanje male škole, javne potrebe političkih stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih organizacija planirane su s 279.000,00 kuna. Vatrogasna zajednica Općine Maruševec s 220.00,00 kuna, sportski klubovi s 110.000,00 kuna, a javne potrebe iz oblasti kulture s 80.000,00 kuna. Za razvoj poljoprivrede u proračunu je predviđeno 88.000,00 kuna, zaštite okoliša 50.000,00, a informiranje 86.200,00 od čega je više od polovice za javna glasila, objavu natječaja i tako dalje. Nakon rasprave  Proračun za 2014. godinu vjećnici su donijeli jednoglasno.

Promjena veličine fonta
Kontrast