Prvo čitanje Proračuna za 2015.godinu

Prva rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Maruševec za 2015. godinu te o prijedlogu Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2016. i 2017. godinu također se našla pred vijećnicima Općinskog vijeća općine Maruševec. U obrazloženju prijedloga načelnik općine Maruševec Ivan Šagi napomenuo je da će izmjena Zakona o porezu na dohodak kojim se povećava iznos neoporezivog dijela dohotka, a čija primjena ide od 1. siječnja slijedeće godine smanjiti prihod Proračuna općine Maruševec s osnove poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za približno 500.000,00 kuna. Zbog toga je u izradi prijedloga Proračuna općine Maruševec za 2015.godinu bilo potrebno pronalaziti druge mogućnosti ostvarivanja sredstava za realizaciju projekata i funkcioniranje općine. Prijedlog je da ukupni prihodi i primici Proračuna za 2015.godinu budu 11.650.000,00 kuna, a rashodi su u većem dijelu zadržani na nivou 2014.godine. Nakon diskusije dogovoreno je da vijećnici zaključno s petkom, 5. prosinca dostave amandmane na prijedlog proračuna kako bi se isti mogao pripremiti i donijeti na narednoj sjednici Općinskog vijeća općine Maruševec.

Promjena veličine fonta
Kontrast