Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Maruševec

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE SA

SJEDIŠTEM U VARAŽDINU

KLASA: 013-01/13-01/4

URBROJ: 2186/1-01-13-1

Varaždin, 18 ožujka 2013.

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 92/10 i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo Varaždinske županije, donosi

 

R J E Š E NJ E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

   NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC

Na području OPĆINE MARUŠEVEC određuju se biračka mjesta:

1.  Biračko mjesto broj  1. u DONJEM LADANJU,  u prostorijama DRUŠTVENOG 

DOMA   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u   naselju Donje Ladanje u ulicama: V. Nazora, G. Krkleca, Ladanjskih rudara, N. Tesle, Lj. Gaja, M. Gupca, M. Smodeka i Vinička ulica.

2. Biračko mjesto broj 2. u  ČALINCU, u prostorijama DOMA KULTURE OPĆINE   MARUŠEVEC    na kojem će glasovati birači s  prebivalištem u naselju Koretinec.

3. Biračko mjesto broj 3.u CERJU NEBOJSE, u prostorijama DRUŠTVENOG DOMA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Cerje Nebojse.

4. Biračko mjesto broj 4. u MARUŠEVCU, u prostorijama DRUŠTVENOG DOMA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Maruševec.

5. Biračko mjesto broj  5. u ČALINCU, u prostorijama OSNOVNE ŠKOLE “GUSTAV  KRKLEC”   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Čalinec.

6. Biračko mjesto broj  6. u  MARUŠEVCU, u prostorijama ZDRAVSTVENE  AMBULANTE MARUŠEVEC   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naseljima Kapelec i Biljevec.

7.  Biračko mjesto broj  7. U  GREDI,  u prostorijama  DRUŠTVENOG DOMA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Greda.

 8.  Biračko mjesto broj 8. u   JURKETINCU,   u prostorijama DRUŠTVENOG DOMA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u  naselju Jurketinec.

9.  Biračko mjesto broj 9. u  BIKOVCU,  u prostorijama DRUŠTVENOG DOMA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u  naselju Bikovec.

10. Biračko mjesto broj 10. u NOVAKIMA,  u kući Ivana Martinčević, Novaki 150. na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Novaki.

11. Biračko mjesto broj 11. u DRUŠKOVCU,  u prostorijama DRUŠTVENOG DOMA na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Druškovec.

12.  Biračko mjesto broj 12.  DRUŠKOVCU, u prostorijama  PODRUČNE ŠKOLE U DRUŠKOVCU   na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Koškovec.

13. Biračko mjesto broj 13.u BRODAROVCU, u kući  u vlasništvu ANKE ERŠEGOVIĆ, na adresi Brodarovec 54 – nasuprot poduzeća «Jedinstvo»    na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Brodarovec.

14. Biračko mjesto broj 14.  u KORENJAKU,   u  kući  SLAVKA ČEHOKA, Korenjak 37,  na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Korenjak.

15. Biračko mjesto broj 15.  SELNIKU,  u kući  ANDRIJE KORPARA, Selnik 127, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u naselju Selnik.

 

Predsjednica

Snježana Hrupek – Šabijan

Promjena veličine fonta
Kontrast