Sjednica općinskog vijeća

Sjednica općinskog vijeća

Općinsko vijeće općine Maruševec na posljednjoj je sjednici donijelo odluku o prihvaćanju izvješča o izvršenju proračuna općine Maruševec za prvih 6 mjeseci ove godine.Proračun je ostvaren u iznosu nešto manjem od 3.000.000,00 kuna što je nešto više od 26% od planiranog proračuna za ovu godinu.Osnovni razlog ovakvog izvršenja proračuna je izostanak planiranih transfera iz državnog i županijskog proračuna čime su izostale i značajnije planirane investicije u proteklom periodu.Tako su najznačajniji prihodi oni iz poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada od 1.939.000,00,komunalne naknade 192.000,00. Korisnici proračuna dobili su planirana sredstva ali kao što je bilo napomenuto a to su primjetili i vijećnici izostala su značajnija ulaganja sredstvima iz drugih izvora.Iako je drugo polugodište uvijek nešto povoljnije što se tiče prihodne strane bez poticajnih sredstava iz državnog i županijskog proračuna to se neće značajnije osjetiti na ostvarenju kapitalnih investicija na području općine.

Odlukom općinskog vijeća općine Maruševec osnovana je poduzetnička zona „Selnik“. Ovom je odlukom definirano područje poslovne zone u skladu s prostornim planom uređenja općine Maruševec.Poduzetnička zona Selnik koja se proteže uz državnu cestu D35 je površine 3,64 hektara a površina koja je namijenjena poduzetnicima iznosi 3,09 hektara dok preostalu površinu čine prometne i druge infrastrukure.Prema ovoj odluci osnivač i nositelj razvoja poduzetničke zone Selnik je općina Maruševec.

Donijeta je odluka o provedbi postupka bagatelne nabave za izvođenje radova modernizacije nerazvrstanih cesta na području općine Maruševec.Radi se o 9 dionica i to kao nastavak na izgrađeni dio po IPARD programu u Jurketincu dvije dionice od 130 i 145 metara ,u Novakima dvije dionice od 30 i 82 metra,Brodarovcu dionica od 173 metra i Bikovcu od 88 metara. Tu su još dionice u Druškovcu,Vrpci 246 metara te u Selniku Blažunaji-Rihtarići 78 metara i Kundija 75 metara.Dionice su predane na poziv Minisatrstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za financiranje projekata u 2015.godini a za koje je navedeno Ministarstvo odobrilo općini Maruševec sredstva za sufinanciranje u iznosu od 219.000,00 kuna.

Prve izmjene i dopune proračuna za 2015.godinu donijeli su vijećnici na posljednjoj sjednici općinskog vijeća. Tako je novi rebalansirani proračun planiran u visini od 9.492.000,00 kuna što je za 2.157.000,00 manje od prvotno planiranog. Rebalansom su korigirane pojedine stavke kod kojih je došlo do značajnijih promjena a prihodovna strana je usklađena s predviđanjima za naredni period s obzirom na izostanak prihoda iz državnog i županijskog proračuna.

Općinsko vijeće općine Maruševec donijelo je zaključak o premještanju javnog dobra u općoj upotrbi ,nerazvrstane ceste uz rubne djelove parcela Ciglane Cerje Tužno na novu lokaciju.Obavezuje se ciglana da izvrši

preseljenje tako da predmetnu nerazvrstanu cestu na novoj lokaciji trasira, uredi , pošljunča kamenim agregatom i pripremi za promet vozila.

Općina Maruševec oglasila je prodaju nekretnina u svom vlasništvu.Radi se obiteljskoj kući građevinskom zemljištu i oranici u Donjem Ladanju čija je početna vrijednost 363.154,00 kune ,obiteljskoj kući,gospodarskim zgradama i dvorišta također u Donjem Ladanju čija je početna vrijednost 142.726,00 kuna te obiteljska kuća i gospodarska zgrada i dvorište u Druškovcu čija je početna cijena 201.308,00 kuna .Rok za podnošenje pisanih ponuda je 14.listopada.

Promjena veličine fonta
Kontrast