Skupština LD “Fazan“ Maruševec

Lovačko društvo “Fazan“ Maruševec u svom je domu održalo redovnu godišnju skupštinu. Nakon uvodnog dijela i pozdravnih riječi, izvještaj o radu društva podnio je predsjednik Franjo Peharda. Društvo je u vremenu od posljednje skupštine radilo na uređenju lovišta i okoliša lovačkog doma, uređeno je strelište, lovci su inicirali postavljanje znakova za divljač na cesti, a povećana je lovno gospodarska osnova kupnjom 200 fazana. Radilo se na popunjavanju lovišta, a za zimsku prehranu divljači osigurano je preko 4 tone kukuruza i sijeno. Društvo je sudjelovalo na 19 međudruštvenih takmičenja te na jednom županijskom. Rezultat, iako slabiji nego ranijih godina, ipak je zadovoljavajući jer je osvojeno ukupno 4. mjesto. U lipnju je i na strelištu u Maruševcu održano međudruštveno gađanje pokretnih meta. Maruševečki lovci imali su dobru suradnju s ostalim udrugama, a posebno s Kuburaškom udrugom kojoj su s klupama u stolovima pomogli kod organizacije 3. sajma za Čiselsku nedelu i dali divljač za pripremu lovačkog gulaša koji je podijeljen. Napravljen je snimak lovišta i objekata te izvršena procjena istih. Financijske pokazatelje iznio je tajnik društva Slavko Štrlek te naglasio da su aktivnosti izvršene iz sredstva od članarine, općinskog proračuna i vlastitih sredstava. Približno isti kontinuitet aktivnosti biti će zadržan i u narednom periodu. Iz izvješća lovočuvarske službe vidljivo je smanjenje broja divljači čemu su pridonijeli i lanjski loši vremenski uvjeti, ali i povećanje predatora jastrebova i lisica. Na skupštini je donesen plan gospodarenja za 2015. godinu te Statut društva koji je usklađen s novim Zakonom o udrugama, a u članstvo je primljen novi član Ivan Korpar. Društvo će sljedeće godine obilježiti 70 godina svog postojanja te će neke aktivnosti biti podređene tome.

Promjena veličine fonta
Kontrast