Socijalna skrb

 

Programom socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za ostvarivanje pomoći kojima se podmiruju osnovne životne potrebe socijalno ugroženih,nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih osobnih,gospodarskih,socijalnih i drugih okolnosti ne nogu iste zadovoljiti. Za program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2014.godini ove je godine u proračunu općine Maruševec planirano 634.000,00 kuna. Iz tih sredstava mogu se u sustavu socijalne skrbi odobravati slijedeće vrste pomoći. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja,pomoć staračkim domaćinstvima,sufinanciranje troškova prehrane učenika  osnovne škole Gustav Krklec,financiranje prijevoza učenika osnovne škole Gustav Krklec,sufinanciranje škole plivanja ,pomoć hendikepiranim i invalidnim osobama za liječenje i nabavu lijekova,pomoć osobama kod elementarnih nepogoda, pomoć obiteljima novorođenčadi,potpore,stipendije i pomoći učenicima i studentima, darovi djeci korisnika centra za socijalni rad,jednokratna pomoć umirovljenicima,darovi djeci s područja općine Maruševec povodom Svetoga Nikole te ostale socijalne pomoći prema pojedinačnim zaključcima

Promjena veličine fonta
Kontrast