Sredstva Fonda za energetski pregled javne rasvjete

Osnovom prijave općine Maruševec na Javni  poziv  za neposredno sufinanciranje  energetskih pregleda javne rasvjete, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku da će s 22.830,00 kuna nepovratnih sredstava sufinancirati energetski pregled javne rasvjete  u vlasništvu općine Maruševec. To je 40% opravdanih troškova investicije, a čija je procijenjena i Fondu opravdana vrijednost investicije 57.075,00 kuna. Općina Maruševec kao korisnik sredstava Fonda dužna je osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za provedbu energetskog  pregleda javne rasvjete. Prije sklapanja ugovora s Fondom, a najkasnije 3 mjeseca od dana zaprimanja ove odluke, općina Maruševec je dužna dostaviti Fondu dokaze o provedenom postupku javne nabave, odluku o odabiru ponuditelja te ugovor s odabranom ovlaštenom osobom za provedbu energetskog pregleda sustava javne rasvjete u vlasništvu općine Maruševec s pripadajućim troškovnikom, kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Promjena veličine fonta
Kontrast