Uređenje cesta sredstvima IPARD-a

U tijeku su  radovi na uređenju dionica nerazvrstanih cesta, a koji se financiraju sredstvima Europske unije iz programa IPARD. Osnovni uvjet za dobivanje spomenutih sredstava  je da se radi o dionicama koje su u ruralnom dijelu, a nisu u građevnoj zoni. Općina Maruševec prijavila je na natječaj ukupno 11 dionica, a prošlo je deset dionica od gotovo 5600 metara. Općina je imala namjeru kandidirati veći broj dionica, no  za ostale nije bilo moguće urediti vlasničke odnose. Tako će se radovi izvoditi na dionici u Jurketincu prema kapelici u dužini od 424 metra, Maruševcu prema školi od 139 metara, u Novakima dužine 395 metara, u Jurketincu od sajmišta 421 metar i odvojak prema farmi 170 metara, na Gredi od križa do Črne Mlake i lipe 2400 metara, u Brodarovcu 165 metara, u Novakima prema Druškovcu 366 metara, Maruševcu kod dvorca 553 metra, Bikovcu prema Jurketincu 359 metara te u Druškovcu kod Maloka 150 metara. Ukupna vrijednost radova je 2.310.713,00 kuna, a iste će u početnoj fazi financirati Općina Maruševec, a nakon okončanih situacija sredstva će biti vraćena u proračun iz Europskih fondova odnosno njezina programa IPARD. Kao što smo napomenuli, sve dionice za rekonstrukciju su postojeći makadamski poljski putevi van građevinskih zona i to je bio jedan od uvjeta za dobivanje sredstava iz Europskog fonda. Vijećnici Općinskog vijeća Općine Maruševec na posljednjoj su sjednici donijeli odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine u koji je ugrađen iznos predviđenih sredstava za IPARD .

Promjena veličine fonta
Kontrast