ZAPRIMANJE PRIJAVA ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE – MRAZA

ZAPRIMANJE PRIJAVA ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE – MRAZA

Obavještavamo građane na čijim su poljoprivrednim kulturama na području Općine Maruševec nastale štete od elementarne nepogode – mraza, da nastalu štetu mogu prijaviti

u prostorijama Općine Maruševec

do utorka 10. svibnja 2016. godine

u vremenu od 9.00 do 13,00 sati.

Prilikom prijave štete potrebno je predočiti, osobnu iskaznicu i OIB vlasnika nekretnine, posjedovne listove, odnosno ispis katastarskih čestica prijavljenih u upisniku poljoprivrednog gospodarstva na kojima je nastala šteta od mraza i broj žiro računa.

Ukoliko se radi o trajnim nasadima (voćnjaci i vinogradi) potrebno je dati točan podatak o broju i vrsti stabala voćaka, odnosno o broju čokota ukoliko se radi o vinogradu, a za obrtna sredstva potrebno je dati točan podatak o površini pod određenom poljoprivrednom kulturom.

Prijavitelji koji neće posjedovati potpunu, naprijed navedenu, a od Državnog povjerenstva propisanu dokumentaciju, koja se prilaže uz zahtjev neće moći podnijeti zahtjev.

Promjena veličine fonta
Kontrast