Gospodarstvo

S obzirom na prirodne potencijale i resurse (2.394 ha obradive površine), aktivnosti stanovništva vezane su uz poljodjeljstvo, ratarstvo i stočarstvo kao osnovne gospodarske djelatnosti.

Uz poljodjeljstvo kao tradicionalnu djelatnost ovog kraja gospodarsku osnovu općine, koja je nekad bila vezana uz rudnike lignita (Brodarovec zatvoren 1970. godine i Donje Ladanje zatvoreno 1957. godine) danas čini nekoliko poduzeća. Tu su prije svega: “Ciglana Cerje Tužno” Cerje Nebojse – proizvodnja cigle, Elektromehanika d.o.o. – Ladanje Donje (bivša ME-GA) – proizvodnja specijalnih bolničkih kreveta i metalne galanterije, Connsors d.o.o.- Donje Ladanje – proizvodnja obuće, Jedinstvo – TMS- Ivanec – Pogon u Brodarevcu – proizvodnja magnetnih stega, „Hudek – Trgotrans“ d.o.o. iz Biljevca – prijevoznička djelatnost, “Autotransport Stjepan Radić” d.o.o. iz Bikovca – prijevoznička djelatnost,  „Herceg Transporti“ d.o.o. iz Jurketinca – prijevoznička djelatnosti, Ekopek d.o.o. – Pekarnica Greda – proizvodnja pekarskih proizvoda, „Izvorplast“ d.o.o. u Čalincu – prerada plastike, „Koling“ d.o.o. iz Čalinca – strojna obrada,  Zajednički obrt „Hortikultura“ vl. Stjepan i Marko Peharda iz Donjeg Ladanja – uređenje i održavanje zelenih površina, „Magnolija“ d.o.o. iz Jurketinca – uređenje i održavanje zelenih površina, Hrgarek d.o.o. – trgovačka djelatnost.

Dio radno aktivnih stanovnika zaposleno je u Ivancu i Varaždinu, odnosno drugim mjestima izvan općine (dnevna migracija). Novi gospodarski razvoj tek se nazire kroz otvaranje pogona u Poduzetničkoj zoni Selnik.

Prema Pravilniku o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede, Općina Maruševec uvrštena je u “D” razred.

Od turističkih sadržaja najveću ponudu nudi seoski i lovni turizam na imanju obitelji Martinčević u Cerju Nebojse koje je ujedno i primjer dobre iskoristivosti prirodnih potencijala ovoga kraja. Potencijali za razvoj turizma su također i na području dvorca Maruševec kao osnove za razvoj elitnog turizma. Također postoje i mogućnosti razvoja ribolovnog turizma na području ribnjaka u Brodarovcu.

Na području općine djeluje radio stanica sa koncesijom za emitiranje radio programa – Radio MAX 99,3 MHz u Cerju Nebojse – popularnom radiju i izvan općine Maruševec.

Zdravstvene ustanove koje se nalaze u općini su: Ambulanta opće medicine dr. Sanja Trivunović u Maruševcu, Ambulanta opće medicine dr. Mirjana Grandić-Vitasović u Maruševcu, Stomatološka ordinacija dr. Josipa Nemec u Maruševcu, “Ljekarna mr. ph. Grozdana Habek” u Maruševcu te veterinarska ambulanta Veterinarske stanice Ivanec.