Poduzetnička zona Selnik

Poduzetnička zona Selnik novoformirana je zona, nalazi se u naselju Selnik te se po cijeloj svojoj dužini proteže uz državnu cestu D35 na relaciji Varaždin – Ivanec. Osnivač, nositelj razvoja i vlasnik zemljišta Poslovne zone Selnik je Općina Maruševec.

Poduzetnička zona Selnik definirana je Prostornim planom uređenja Općine Maruševec kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene za pretežito malo i srednje poduzetništvo. Zona obuhvaća područje katastarskih čestica u katastarskoj općini Maruševec: 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/9, 1076/10, 1076/11, 1076/12, 1076/13, 1076/14, 1076/15, 1076/16, 1076/17, 1076/18 i 1076/19.

Prometa i ostala komunalna infrastruktura usklađena je s Prostornim planom uređenja Općine Maruševec, kao i osnovne namjene prostora u Poduzetničkoj zoni. Ukupna površina zone iznosi 3,64 ha, a površina koja je namijenjena poduzetnicima iznosi 3,09 ha, dok preostalu površinu čine prometne i druge infrastrukture. Početna kupoprodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Maruševec, na području Poduzetničke zone Selnik iznosi 8 eura/m2 u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Nekretnine u poduzetničkoj zoni prodaju se s izgrađenom pristupnom cestom do međe nekretnina uz mogućnost priključenja nekretnina na infrastrukturu električne energije, vode i telekomunikacija. Kupcu će se naknadno omogućiti priključenje nekretnine na plinsku mrežu.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Selnik

Za dodatne informacije investitorima stojimo na raspolaganju na adresi Maruševec 6, Maruševec ili na tel. 042-729-696 ili email: opcina@marusevec.hr.