Javna nabava

2021.

1. izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2021. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2021. godinu

3. izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2021. godinu

Plan nabave Općine Maruševec za 2021. godinu

Jednostavna nabava: Izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove zgrade javne i društvene namjene – društvenog doma u Druškovcu,  Evidencijski broj nabave: JN-12/21 (04.05.2021.):

Izjava ponuditelja o nekažnjavanju - Prilog 3.

Izmijenjeni Troškovnik za izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove zgrade javne i društvene namjene - društvenog doma u Druškovcu - PRILOG 1

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove zgrade javne i društvene namjene - društvenog doma u Druškovcu

Ponudbeni list za izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove zgrade javne i društvene namjene - društvenog doma u Druškovcu - Prilog 2

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove zgrade javne i društvene namjne društvenog doma u Druškovcu

2020.

1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2020. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2020. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2020. godinu

4. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2020. godinu

5. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2020. godinu

6. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2020. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Dragica Korpar

Plan nabave Općine Maruševec za 2020. godinu

Jednostavna nabava: Izvođenje radova sanacije krovišta zgrade javne i društvene namjene – društvenog doma u Donjem Ladanju, Evidencijski broj nabave: JN-49/20 (15.09.2020.):

Ispravljeni Ponudbeni troškovnik za izvođenje radova sanacije krovišta zgrade javne i društvene namjene društvenog doma u Donjem Ladanju - Prilog 1

Izjava ponuditelja o nekažnjavanju - Prilog 3.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Ponudbeni list za izvođenje radova sanacije krovišta zgrade javne i društvene namjene društvenog doma u Donjem Ladanju - Prilog 2

Ponudbeni troškovnik za izvođenje radova sanacije krovišta zgrade javne i društvene namjene društvenog doma u Donjem Ladanju - Prilog 1

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova sanacije krovišta zgrade javne i društvene namjene društvenog doma u Donjem Ladanju

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova sanacije krovišta zgrade javne i društvene namjene društvenog doma u Donjem Ladanju (produženje roka)

Jednostavna nabava – Izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove sportskog objekta javne i društvene namjene u Donjem Ladanju, evidencijski broj: JN-34/20 (19.06.2020.):

Izjava ponuditelja o nekažnjavanju - Prilog 3.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove sportskog objekta javne i društvene namjene u Donjem Ladanju

Ponudbeni list za izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove sportskog objekta javne i društvene namjene u Donjem Ladanju - Prilog 2

Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije i energetske obnove sportskog objekta javne i društvene namjene u Donjem Ladanju

Prilog 1. Troškovnik rekonstrukcije i energetske obnove sportskog objekta javne i društvene namjene u Donjem Ladanju

Prilog 4. - Prilog troškovniku - grafički prilozi

Jednostavna nabava – Instaliranje bežićnog interneta prema natječaju WIFI4EU od izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) (20.01.2020.):

Izjava o nekažnjavanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude WIFI4EU

Ponudbeni list

Poziv na dostavu ponude WIFI4EU

Troškovnik i tehničke specifikacije WiFi4EU - Maruševec

2019.

1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2019. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2019. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2019. godinu

4. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2019. godinu

5. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2019. godinu

Plan nabave Općine Maruševec za 2019. godinu

20.3.2019.
Općina Maruševec je na internet stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr  dana 20. ožujka 2019. godine objavila Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave: Rekonstrukcija sportske građevine (nogometno igralište), Evidencijski broj nabave JN-20/19.

Jednostavna nabava za izvođenje radova adaptacije i uređenja kurije župnog dvora u Maruševcu – I. faza (28.05.2019.):

Izjava ponuditelja o nekažnjavanju (Prilog 3)

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - izvođenje radova adaptacije i uređenja kurije župnog dvora u Maruševcu - I. faza

Ponudbeni list - radovi adaptacije i sanacije kurije župnog dvora u Maruševcu - I. faza (Prilog 2)

Poziv na podnošenje ponuda za izvođenje radova adaptacije i uređenja kurije župnog dvora u Maruševcu - I. faza

Troškovnik adaptacije i uređenja kurije župnog dvora u Maruševcu (Prilog 1)


Jednostavna nabava za izvođenje radova sanacije vanjskih zidova fasade kapele Sv. Roka u Druškovcu (28.05.2019.):

Izjava ponuditelja o nekažnjavanju (Prilog 3)

Obavijet o odabiru najpovoljnije ponude - izvođenje radova sanacije vanjskih zidova fasade kapele Sv. Roka u Druškovcu - I. faza

Ponudbeni list - radovi sanacije vanjskih zidova fasade kapele Sv. Roka u Druškovcu - I. faza (Prilog 2)

Ponudbeni troškovnik sanacije vanjskih zidova fasade kapele Sv. Rok u Druškovcu - I.faza (Prilog 1) (2)

Poziv na podnošenje ponuda za izvođenje radova sanacije vanjskih zidova fasade kapele Sv. Roka u Druškovcu - I. faza


2018.

1. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2018. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2018. god.

3. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Maruševec za 2018. godinu

Evidencija svih ugovora za 2017. godinu

Izjava o nekažnjavanju - 3. izmjene i dopune PPUO Maruševec

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka O Izradi 3 Izm PPUO Maruševec (2017)

Plan nabave Općine Maruševec za 2018. godinu

Ponudbeni list - 3. izmjene i dopune PPUO Maruševec

Ponudbeni troškovnik - izrada 3. Izmjena i dopuna PPUO Maruševec

Poziv za dostavu ponude

Jednostavna nabava – izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat “Izgradnja kulturnog centra Maruševec” (30.08.2018.):

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv na dostavu ponuda - glavni projekt KULTURNI CENTAR MARUŠEVEC.pdf

2017.

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Damir Šprem

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Mario Klapša

Izjava ponuditelja o nekažnjavanju

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Plan nabave za 2017. godinu

Ponudbeni list - modernizacija nerazvrstanih cesta

Ponudbeni troškovnik nerazvrstane ceste

Poziv na dostavu ponude

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2016.

1. Izmjene Plana nabave za 2016. godinu

Evidencija svih Ugovora za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.-31.12. 2016.

Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2016.g.

2015.

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Evidencija svih Ugovora za 2015. godinu

Izjava općinskog načelnika o ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi

Plan nabave za 2015. godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Popis preostalih sklopljenih ugovora Općina Maruševec 2015. godina

Registar bagatelne nabave 2015. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 31.12.2015.

2014.

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Godišnje financijsko izvješće Branka Mavreka člana Općinskog vijeća Općine Maruševec izabranog s liste grupe birača za 2013.g.

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

I. izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

2013.

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

I. Izmjene i dopune Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu - 1. izmjene

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012.-toj godini

2011.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini