Razvojni projekti

Infrastrukturni projekti – 2021. godina

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE DO KRAJA 2021. GODINE:

Javne površine:

 • Uređenje dječjih igrališta na području Općine Maruševec
 • Uređenje sportsko-rekreacijskih terena
 • Proširenje i uređenje groblja u Maruševcu

Prometnice i prometne površine:

 • Uređenje lokalnih cesta
 • Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste
 • Sanacija prometnica nakon projekta Aglomeracije Varaždin
 • Sanacija nerazvrstane ceste u Čalincu – odvojak Sitnica
 • Modernizacija nerazvrstane ceste u Druškovcu – odvojak Flisi
 • Izgradnja i sanacija mostova u Mjesnim odborima I, II, III, IV i V
 • Sanacija oštećenih nerazvrstanih cesta u Mjesnim odborima I, II, III, IV i V
 • Saniranje odvodnje sa nerazvrstane ceste u Bikovcu
 • Saniranje odvodnje sa nerazvrstane ceste NC1-013 Kapelec –Hubarov put
 • Saniranje odvodnje Ulice Gustava Krkleca u Donjem Ladanju
 • Saniranje odvodnje sa nerazvrstane ceste u Maruševcu – Ločnjak II. faza
 • Uređenje autobusnih ugibališta
 • Evidentiranje nerazvrstanih cesta

Javna rasvjeta:

 • Modernizacija javne rasvjete na području Općine Maruševec

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

 • Izgradnja reciklažnog dvorišta s nadstrešnicom u Donjem Ladanju
 • Nabava opreme za gospodarenje otpadom

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2021. do 2027. godine na temelju koncepta pametna općina