Izjava o pristupačnosti

Općina Maruševec nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Maruševec koje se nalazi na adresi www.marusevec.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.marusevec.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Pojedini gumbi za navigaciju nemaju prikladni opis
  • Pojedini dijelovi stranice imaju manji kontrast od preporučenog
  • Pojedini vide o zapisi nemaju titlove
  • Pojedini PDF dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana
  • Nedostaju alternativni nazivi slika i poveznica

Općina Maruševec radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 28. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.
Izjava je zadnji put preispitana 28. rujna 2020. godine. Općina Maruševec će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Maruševec. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta za Općinu Maruševec korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina@marusevec.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.

Promjena veličine fonta
Kontrast