Obrazovanje, kultura i sport

Obrazovanje

Općina Maruševec u mnogim činjenicama je jedinstvena. Pa tako i u školstvu. Ne znamo da li još negdje postoji toliko mala urbana sredina u kojoj postoji tako razvijeno školstvo: od dječjeg vrtića, osnovne škole, srednje škole do fakulteta.

Najstarija spomenica škole bilježi podatke iz 1886. godine i iz njih je vidljivo da se pouka, nastava učenika odvija u školskoj zgradi (stariji dio napuštene škole). Nema podataka kada je ta zgrada građena, no ona je zasigurno nastala iza 1840. godine, kada je započela s radom škola u Maruševcu. Prije preseljenja u novu školu, nastava se u početku odvijala u jednoj kući Draškovića. Učenike je tada poučavao općinski bilježnik.

U školu je 1863. godine došao učitelj Ferdo Ladika sa suprugom Antonijom, rođenom Krieg, dotadašnjom učiteljicom u Vinici. Kako po ondašnjim zakonima udajom učiteljica gubi pravo obavljanja učiteljske službe, Ferdina supruga vodi svu brigu oko obitelji i time suprugu omogućuje cjelodnevni rad s učenicima. Učitelj Ladika radi u školi sam sa preko 170 polaznika u sva 4 razreda.

Još gotovo 300 školskih obveznika ne pohađa školu. Brigu oko školskih problema vodi školski odbor kojeg čine: mjesni župnik Martinović, općinski načelnik Kralj, vlastelin Wilibald Koroskenv, posjednik Smodek te još dva mještana. Od godine 1886. u školi radi i “opetovnica” koju dva puta nedjeljno pohađaju učenici nakon završenog četvrtog razreda. Opetovnica se pohađa dvije godine, i u njoj se posebna pažnja posvećuje poukama iz gospodarstva, te cijepljenje voćaka.

Od 1891. godine uz učitelja Ladiku radi i učiteljica Stanislava (Vjenceslava) Bartolčeva. Školu tada pohađa preko 240 učenika, od čega 28 opetovnicu. Oba učitelja, Ladika i Bartolčeva, u ovoj školi proveli su gotovo cijeli svoj radni vijek. Oni su prvi pravi učitelji, utemeljitelji i začetnici današnje osnovne škole.

Evo i nekih kratkih kronoloških zanimljivosti o rastu i razvoju ove škole do današnjih dana:

 • 1895. godina Školu pohađa 240 učenika raspoređenih u 4 razreda, a tri tečaja opetovnice pohađa 28 učenika. U školi rade 2 učitelja koji izvode cjelokupnu nastavu.
 • 1924. godina Počinje s radom područna škola Druškovec koju polaze učenici s područja Druškovca, Novaka, Cerja i Koškovca.
 • 1928. godina Zbog velikog broja učenika i nedostatka školskog prostora, nastava se osim u školskoj zgradi odvija i u adaptiranoj kući Tome Marčeca u Čalincu.
 • 1929. godina S radom započinje i područna škola u Jurketincu, koja pripada školi Maruševec.
 • 1930. godina Škola dobiva ime “Pučka škola biskupa Josipa Juraja Strosmayera”.
 • 1934. godina Školi se dograđuje još jedno krilo, čime dobiva novi školski prostor.1937. godina Škola ima 6 odjeljenja s 510 učenika, s kojima radi šestoro učitelja.
 • 1945. godina Škole rade u Maruševcu, u Dječjem domu Maruševec, Ladanju Donjem, Jurketincu i Druškovcu.
 • 1947. godina Školu pohađa 747 učenika u 10 odjeljenja od I. do VI. razreda. Škola je dobila električnu struju.
 • 1954. godina Dograđena je zgrada s 4 učionice te škola postaje osmogodišnja i u njoj radi 12 učitelja.
 • 1961. godina 26. studenog 1961. otvorena nova školska zgrada s 10 učionica. Škola dobiva ime “Antuna Blažića Šimuna”.
 • 1968. godina Škola ima 21 odjeljenje koja rade u specijaliziranim učionicima – kabinetima. Proslavljena je 70. godišnjica pjesnika Gustava Krkleca.
 • 1976. godina Škola uvodi centralno grijanje.
 • 1991. godina Škola dobiva novo ime “Gustava Krkleca”.

U svojih 155 godina postojanja, škola Maruševec prešla je put od male seoske jednorazredne škole do današnje moderne dobro opremljene odgojne ustanove. Kroz redove te škole prešle su tisuće i tisuće učenika i svakom od njih ostalo je i danas u najljepšem sjećanju ono divno učeničko doba koje nikada nitko ne može zaboraviti. Čitava plejada, stotinjak učitelja i nastavnika, trudili se da u njima potaknu želju za znanjem, a prije svega da od njih stvore ljude koji će voljeti svoj kraj, svoj maruševečki zavičaj.