Predškolski odgoj

Dječji vrtić Čarolija

Dječji vrtić Čarolija je privatna predškolska odgojno-obrazovna ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i skrb o djeci od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu temeljen na suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Prateći suvremene tendencije razvoja dječjih vrtića u kojima djeca i odrasli žive životom obitelji, Dječji vrtić „Čarolija“ ići će tim smjerom kako bi se u njemu svi dobro poznavali, razumijevali, surađivali i izvrsno se osjećali. Program rada Dječjeg vrtića „Čarolija“ poštuje temeljna prava djeteta i obitelji iskazana u pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske te je sukladan Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe koji određuje uvjete njegove provedbe.

Dječji vrtić „Čarolija“ je suvremeni, novo izgrađeni, humanistički orijentirani objekt na radost djece i roditelja, smješteni unutar zelene površine u mirnoj zoni naselja Bikovec, Općina Maruševec. Naglasak u prostornom kontekstu je stavljeni u prvom redu na sigurnost djece, a ukupan prostor u cjelini u funkciju igre svakog djeteta. Cijela zgrada vrtića osigurava pedagoško – estetsku poticajnu sredinu za odgoj i naobrazbu predškolske djece te su zadovoljeni svi higijensko – tehnički zahtjevi i osnovna ekološka i estetska mjerila.

Cilj Vrtića je viša razina kvalitete individualnog pristupa i međusobnih odnosa djece i odraslih u kontekstu vrtića gdje će se svi dobro osjećati i zajedno u „Čaroliji“ putovati kroz sretno djetinjstvo te tako stjecati prave temeljne životne vrijednosti i biti jedna velika, sretna obitelj.

Kontakt:

Ravnateljica: Ivana Žlibar

Adresa: Bikovec 91, 42243 Maruševec

Tel: 042-625-768
Web: www.dvcarolija.hr
Email: carolija@dvcarolija.hr

 

Dječji vrtić Maja Pčelica

Dječji vrtić u okviru svoje djelatnosti organizira i provodi redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu, cjelodnevni 7 – 10-satni boravak, druge rekreacijske programe tijekom godine, jednodnevni izleti na području Varaždinske županije, zimovanje djece (jednodnevno i višednevno), programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, sudjelovanje u javnim nastupima, šetnje i druženja u prirodi, posjete raznim organizacijama i institucijama, organizirano plivanje u ljetnim mjesecima, obilježavanje svjetskih dana, svečanosti, blagdana, praznika, provođenje projekata, posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama, ustrojstvo rada u ljetnim mjesecima temeljem prijava roditelja-korisnika usluga (srpanj-kolovoz).

U skladu sa nacionalnim programima i strategijama u RH, uz redovite programe i posebne programe odgojno-obrazovnog rada, provode se sigurnosno zaštitni i preventivni programi kao dio Godišnjeg plana i programa rada te su doneseni protokoli postupanja u mogućim rizičnim situacijama: postupci i mjere u primjeni za preuzimanje i predaju djeteta u predškolsku ustanovu, bijeg djeteta iz ustanove, mjere sigurnosti u vrtiću i dvorištu, ozljede, bolest djeteta i prva pomoć, postupci i mjere nadzora kretanja odraslih osoba u objektima i oko objekata Dječjeg vrtića, postupanje u slučaju nasilja u obitelji djece, nasilja među djecom, nasilje između odgajatelja i roditelja i općenito slučajevima nasilnog ponašanja u predškolskoj ustanovi, postupanje u situacijama kod razvoda braka roditelja čije psihofizičko stanje ugrožava sigurnost djeteta.

Kontakt:

Ravnateljica: Snježana Kovaček

Adresa: Vladimira Nazora 138, Donje Ladanje, 42243 Maruševec

Tel: 042-727-610
Fax: 042-727-097
Web: https://www.facebook.com/majapcelicadonjeladanje/
Email: maja.pcelica@vz.t-com.hr