Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čk.br. 2153, K.O. Druškovec – dionica Maloki

KORISNIK:

Općina Maruševec

NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE:

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čk.br. 2153, K.O. Druškovec – Dionica Maloki

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čk.br. 2153, K.O. Druškovec – Dionica Maloki provodi se kroz Program ruralnog razvoja, Podmjeru 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta te je sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije.

Projekt će se provoditi sukladno Ugovoru o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu i poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, broj 775289/2018 koji su dana 08. veljače 2018. godine zaključili Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Maruševec.

CILJ (SVRHA) projekta

  1. Poboljšanje cestovne infrastrukture i povezanosti naselja Cerje Nebojse i Koškovec s naseljem Druškovec s ciljem veće sigurnosti djece kod dolaska u Područnu školu Druškovec.
  2. Revitalizacija života na ruralnom području kroz povećanje kvalitete i sigurnosti prometne infrastrukture.
  3. Omogućavanje preduvjeta za povećavanje gospodarskih aktivnosti u Općini kroz povezivanje naselja unutar Općine Maruševec.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

  1. Unaprijeđena prometna povezanost naselja s javnim društvenim i gospodarskim sadržajima – sigurnije i brža povezanost naselja s Područnom OŠ Druškovec, crkvom Sv. Roka, općinskim grobljem i poljoprivrednim gospodarstvima
  2. Unaprijeđen prometna infrastruktura – rekonstruirana cesta – dionica Maloki (1.004m)
  3. Povećana sigurnost prometa za polaznike područne OŠ Druškovec, naselja Druškovec (br, stanovnika: 362, Izvor: DZS 2011.) te za cjelokupno stanovništvo Općine
  4. Riješena oborinska odvodnja na dionici Maloki (1.004 m)

UKUPNA VRIJEDNOST projekta: 950.922,72 HRK s PDV-om

IZNOS POTPORE: 882.675,82 KN (85% EU, 15% RH)

RAZDOBLJE PROVEDBE ULAGANJA: 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Damir Šprem, načelnik, e-mail: nacelnik@marusevec.hr

KORISNI LINKOVI:

  1. APPRRR – https://www.apprrr.hr/
  2. Program ruralnog razvoja – https://ruralnirazvoj.hr/
Promjena veličine fonta
Kontrast