2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC

 Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13)  i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) ,   s a z i v a m

 

2.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za  dan   16. srpnja 2013. g. ( utorak ) sa početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 D N E V N I    R E D :

1.   Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.   Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec

održane 14. lipnja 2013.g.

3.   Izvješće o aktivnostima Ciglane Cerje Tužno d.o.o. za uvođenje dodatnog energenta

petrol-koksa

4.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne

građevine

5.   Donošenje Odluke o izboru Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

6.   Donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta

od elementarnih nepogoda na području Općine Maruševec

7.   Donošenje Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Maruševec

8.   Donošenje Odluke o imenovanju i razrješenju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske

dokumentacije Proračuna Općine Maruševec

9.   Donošenje Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra na čkbr. 2896 k.o. Donje Ladanje

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček

 

 

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast