26. sjednica Općinskog vijeća Općine Maruševec

 

 20. prosinca 2012. godine sa početkom u 17:00 sati održati će se u prostorijama Općine Maruševec u Maruševcu 6

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Maruševec

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I    R E D :

1.   Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane

13. studenog 2012.g.

2.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Maruševec za 2012.

godinu

3.    Donošenje 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Općine Maruševec za 2012. godinu

4.    Donošenje 1. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture

za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2012.

godinu

5.    Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim i srodnim

djelatnostima na području Općine Maruševec za 2012. godinu

6.    Donošenje 1. Izmjena i dopuna Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi

u 2012. godini

7.    Donošenje Proračuna Općine Maruševec za 2013. godinu

8.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Maruševec za 2013. godinu

9.    Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Maruševec za 2013. godinu

10.  Donošenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture

za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2013.

godinu

11.  Donošenje Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području

Općine Maruševec za 2013. godinu

12.  Donošenje Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2013. godini

13.  Donošenje Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2014. i 2015. godinu

 

Promjena veličine fonta
Kontrast