4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC

Na temelju članka 33. stavka 1. Statuta Općine Maruševec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 11/13 i 22/13) i članka 57. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Maruševec («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 11/13) , sazivam

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

za dan 03. prosinca 2013. g. (utorak) s početkom u 18:00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Maruševec u Maruševcu 6

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D :

1. Pitanja i prijedlozi vijećnika
2. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Maruševec održane 13. rujna 2013.g.
3. Rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Maruševec za 2014. godinu
4. Rasprava o prijedlogu Projekcije Proračuna Općine Maruševec za 2015. i 2016. godinu
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Koprivnica o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Varaždinske županije, s ugrađenim očitovanjem koji se odnosi na Općinu Maruševec
6. Donošenje Zaključka o određivanju prijedloga člana za imenovanje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
7. Donošenje Zaključka o određivanju prijedloga člana za imenovanje u Povjerenstvo za  procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Maruševec
9. Razmatranje zahtjeva Markom-a d.o.o. za davanje suglasnosti na prijedlog izmjene cijena usluga zimskog čišćenja snijega i donošenje potrebitog Zaključka

 

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

Andreja Ptiček, mag. nov.

Promjena veličine fonta
Kontrast