Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja

Krajem protekle godine Općinsko vijeće Općine Maruševec donijelo je zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Maruševec. U analizi su u prvom dijelu procjenjene moguće ugroženosti i opasnosti te njihove moguće posljedice na stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, a gdje su istaknute rijeke i potoci na ovom području ali i količina padalina. U analizi je iznesen osvrt na poplavu koja je zadnjeg dana ožujka 2013. godine uslijed velike količine padalina izazvala naglo povećanje vodostaja rijeke Plitvice te kanala Črna Mlaka s lateralnim kanalom iz Vinice, a što je slijedom rasta podzemnih voda prouzročilo probleme stambenim i gospodarskim objektima na području naselja Donje Ladanje, Koretinec, Čalinec, Biljevec i Greda. Analiza navodi da je na osnovi seizmoloških studija utvrđeno da se područje općine nalazi u zoni maksimalnih seizmičkih intenziteta 7-mog stupnja po MSK ljestvici. Požari otvorenog prostora mogući su na šumskim i poljoprivrednim površinama s time da šume zauzimaju 15% površine općine odnosno 748 hektara od čega na privatne šume otpada 335 hektara. U zadnjih deset godina proglašena je elementarna nepogoda uzrokovana dugotrajnim sušnim razdobljem i to za godine 2000., 2001., 2003., 2007., 2012. i 2013. U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja sa ljudstvom i materijalno tehničkim sredstvima i opremom kao DVD-i, Markom, Veterinarske slušbe, Hitna medicinska pomoć,
Zavod za javno zdravstvo, ŽUC, HEP, Hrvatske šume, Hrvatske vode i tako dalje. Općina Maruševec za svoje područje ima ustrojen Stožer zaštite i spašavanja od 7 članova, Postrojbu Civilne zaštite s 23 pripadnika te DVD od 40 članova. U zaključku Analize je navedeno da je Općina Maruševec ukupno gledajući poduzela niz aktivnosti te uložila određena sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, zbog čega se može istaći da se on približio zadovoljavajućoj razini.

Promjena veličine fonta
Kontrast