FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. G., FINANCIJSKI PLANOVI I PROGRAMI RADA ZA 2016.G. BRANKA MAVREKA, ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC izabranog s liste grupe birača

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. G., FINANCIJSKI PLANOVI I PROGRAMI RADA BRANKA MAVREKA, ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARUŠEVEC izabranog s liste grupe birača

Program rada za mandatno razdoblje 2013.-2017.g. za Branka Mavreka, člana Općinskog vijeća, izabranog s liste grupe birača

 

Promjena veličine fonta
Kontrast