Izabrano novo vodstvo Društva za šport i rekreaciju Maruševec

Održana je izborna  Skupština  Društva za sport i rekreaciju Maruševec kojoj je uz članove prisustvovao i načelnik općine Ivan Šagi.. Izvješće  o radu i financijskom poslovanju  podnio je tajnik DSR-a  Josip Vrbanec te rezimirajući protekli period  napomenuo  da je Društvo  za sport i rekreaciju Maruševec slijednik je  Društva za sport i rekreaciju „Partizan“ koji je osnovan 2.studenog 1957. godine. Sadašnji organizacijski oblik društvo je dobilo 1997.godine prihvaćanjem novog Statuta i usklađenja s odredbama Zakona o udrugama te upisom u sudski registar udruga građana. Društvo vodi Izvršni odbor od 7 članova koji čine predsjednik,dopredsjednik,tajnik i blagajnik te voditelji sekcija. Osnovna djelatnost Društva je podizanje i omasovljenje tjelesne kulture građana kao i stvaranje navike korištenja slobodnog vremena kroz razne oblike tjelesnog vježbanja te razvijanja raznih oblika društvenog i zabavnog života. U sklopu aktivnosti Društva već dvadesetak godina se na 8 igrališta Općina Maruševec i Vinica igra  malonogometna liga koja okuplja 16 klubova od kojih su dva iz općine Vinica. Rezultat toga je svakako i uspjeh naših malonogometnih klubova u prvenstvu u kupu u mininogometu a i to što smo imali igrača u reprezentaciji Hrvatske na lanjskom Europskom prvenstvu koje je igrano u Grčkoj. Šest godina organizira se i zimska malonogometna liga s istim klubovima koja se igra u sportskoj dvorani osnovne škole a tri godine Društvo je pokrovitelj i ljetnog odbojkaškog turnira koji se igra u Čalincu a lani i prvi puta na pijesku organizator  je malonogometnog kupa za Dan općine .Bilježe se i druge aktivnosti kao  sudjelovanje  u pohodu na Ivanščicu u akciji“ U susret zdravlju“,Seoskim igrama u Salinovcu ,obilježavanja Dana olimpizma i tako dalje. Posljednjih godina Društvo razvija suradnju sa sportskim klubovima te u svoje aktivnosti uključuje i male nogometaše do 10 godina starosti. U svim navedenim  aktivnostima angažirano je preko 200 rekreativaca koji se  sami brinu za uređenost svojih sportskih terena i objekata,sami organiziraju suce za pojedine sportske susrete i slično. Društvo svoje aktivnosti financira iz sredstava općinskog proračuna a glavni se izdaci odnose na nabavku sportskih rekvizita,najma sportske dvorane kao i nabavke pehara, medalja i slično za sudionike na takmičenjima. Svi u rukovodstvu su volonteri i za svoj rad u Društvu ne primaju nikakvu naknadu.Za svoj  rad Društvo je 2009.godine  dobilo priznanje Općine Maruševec.  Društvo za sport i rekreaciju Maruševec među najdugovječnijima i najaktivnijima u Županiji  a što je nedvojbeno zasluga dosadašnjeg rukovodstva . Aktivnosti Društva prepoznata su i u širim okvirima od općinskog ustroja a dokaz za to su i asocijacije s kojima  surađuje  Na skupštini je izabrano novo rukovodstvo. Tako će u narednom periodu predsjednik biti Marijan Fatiga, potpredsjednik Stjepan Martinčević a uz njih Izvršni će odbor još sačinjavati Josip Vrbanec,Antonio Maruševec,Mladen Njegovec , Janko Štrlek i Tomo Šagi. Izabran je i nadzorni odbor u sastavu Danijel Cimprešak,Josip Fatiga  i Mario Peharda dok će disciplinsku komisiju  činiti Miro Glavica,Robert Korpar i Ivica Jakopec. Donesen je plan aktivnosti  i financijski plan za 2014. Godinu a dosadašnji predsjednik Stjepan Peharda koji je DSR vodio 20 godina  predložen je za nagradu Općine Maruševec.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast