Izvješće projekta odgoj za humanost

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANEC

Ivanec, 22.04.2016. godine

 

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u drugom je polugodištu školske godine 2015./2016. godine započelo s provedbom programa „Odgoj za humanost“ koji se temelji na poimanju važnosti humanosti i humanog djelovanja, te poticanju i ohrabrivanju istog. Posebna je pažnja usmjerena na razvoj socijalne svijesti u djece, osobito tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i svoju lokalnu zajednicu. Program je u skladu je s Kurikulumom građanskog odgoja i obrazovanja. Putem provedbe aktivnosti koje su predviđene programom učenici usvajaju znanja i vještine koje doprinose razumijevanju dobrovoljnog  rada u zajednici, te razvoju solidarnosti i voluntarizma.

Slijedom navedenog, u Osnovnoj školi „Gustav Krklec“ Maruševec, te Područnim školama Druškovec i Greda, tijekom veljače i travnja 2016. godine provedeno je ukupno 7 radionica u koje je bilo uključeno 8 razreda i ukupno  128 učenika. U nižim razredima provodile su se radionice Prva pomoć i Što treba činiti? Provedbom radionica Prva pomoć djeca su se upoznala s osnovnim načinima pružanja prve pomoći, samopomoći i pomoći drugima u slučaju  ozljeda, usvojila su nova znanja i vještine s naglaskom na pravilne načine reagiranja na mjestu nesreće, a posebice u kontekstu školskog okruženja, tijekom igre na igralištu ili na putu od škole do kuće. Putem radionica Što treba činiti? učenici su upoznati sa okolnostima u kojima je ugrožena njihova sigurnost, sa važnošću njihove dobrobiti i zaštite, te su naučili pravilne načine reagiranja i samozaštite u situacijama opasnosti. Također, u petim razredima provedene su radionice na temu Humanosti putem kojih su učenici stekli osnovna znanja o pojmu humanosti, važnosti humanog ponašanja u svakodnevnom životu, humanitarnoj organizaciji Crvenog križa, te načelima Crvenog križa. Putem radionice potiče se humano djelovanje, razvija se interes za dobrovoljni volonterski rad, kao i razumijevanje odrednica humanosti i humanog ponašanja.

Radionice su provedene na osnovi sredstava iz Programa poticanja zapošljavanja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za projekt GDCK Ivanec „Pokreni zajednicu“, a iste je provela koordinatorica volonterskih programa.

DSC09114 DSC09098 DSC09110 DSC09113

 

Promjena veličine fonta
Kontrast