JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC U 2016. GODINI

Javni poziv Općine Maruševec za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15), članka 48. Statuta Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 11/13, 22/13 i 43/15) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 57/15), općinski načelnik Općine Maruševec objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Maruševec u 2016. godini.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentima Općine Maruševec, a koji se provode na području Općine Maruševec.

Za programe i projekte  udruga u Proračunu Općine Maruševec za 2016. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/15) osigurana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 22. veljače 2016. godine, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec, s naznakom „Prijava programa /projekta udruga – ne otvaraj“.

S obzirom na složenu problematiku vezanu uz nove zakonske odredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata, te opsežnu dokumentaciju koju udruge moraju dostaviti uz kandidirane programe i projekte, pozivamo predstavnike svih udruga s područja Općine Maruševec da se u srijedu 27. siječnja s početkom u 17.00 sati, odazovu sastanku u prostorijama Općine Maruševec u Maruševcu 6 na kojemu će pobliže biti informirani o svim pojedinostima oko kandidiranja programa i obveza udruga po pitanju realizacije odobrenih programa i izvještavanja o trošenju sredstava.

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je na ovoj web stranici.

Javni poziv za UDRUGE

Nacrt Ugovora

Obrazac izjave o financiranim projektima

Obrazac financijskog izvjestaja projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa- izmijenjeno

Obrazac opisnog izvjestaja projekta

Obrazac opisa projekta- izmijenjeno

Obrazac Proracuna

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Upute za prijavitelje

PROT-POT

Obavijest o ispravku obrazaca Javnog poziva

Promjena veličine fonta
Kontrast