Javni poziv za iskaz interesa udruga i političkih stranaka za korištenje prostora u staroj općinskog zgradi Općine Maruševec u Čalincu 52

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 372-03/14-01/02

URBROJ: 2186-017/14-02

Maruševec, 25.  srpnja  2014.

 

Na temelju članka 48. Statuta Općine Maruševec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  11/13 i 22/13) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Maruševec, KLASA: 372-03/14-01/02, URBROJ: 2186-017/14-01, općinski načelnik Općine Maruševec objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA UDRUGA I POLITIČKIH STRANAKA

ZA KORIŠTENJE PROSTORA U STAROJ OPĆINSKOJ ZGRADI OPĆINE MARUŠEVEC

U ČALINCU 52

 

I.        Općina Maruševec obavještava udruge i političke stranke da planira poslovni prostor u vlasništvu Općine Maruševec  – prostorije u staroj općinskog zgradi Općine Maruševec u Čalincu 52. davati u zakup.

       Prostorije bi bile namijenjene za rad udruga koje imaju sjedište na područja Općine Maruševec i političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Maruševec.

       U zakup će se  odvojeno davati 6 prostorija (svaka prostorija za jednu udrugu, odnosno političku stranku), dok će se sanitarni čvor i prostorija za sastanke – ulazni hol koristiti kao zajedničke prostorije.

       Budući zakupac plaćati će mjesečnu zakupninu i režijske troškove za zakupljeni prostor.

 

II.     Ovim putem Općina Maruševec poziva udruge koje imaju sjedište na području Općine Maruševec i političke stranke koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Maruševec, a koje imaju potrebu za zakup prostora za rad u staroj općinskoj zgradi u  Čalincu 52 da podnesu prijavu za iskaz interesa za korištenje predmetnog prostora.

 

III.  Obrazac prijave za iskaz interesa za korištenje prostora u staroj općinskoj zgradi Općine  Maruševec u Čalincu 52 može se skinuti sa službene Internet stranice Općine Maruševec www.marusevec.hr   klikom na link http://marusevec.hr/download/obrasci/PRIJAVNI%20OBRAZAC%20ZA%20ISKAZ%20INTERESA.doc  ili podići u Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine Maruševec u  Maruševcu 6.

 

IV.   Cilj ovog javnog poziva je samo prikupljanje podataka o zainteresiranim udrugama sa sjedištem na području Općine Maruševec i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Maruševec za zakup prostora u staroj općinskoj zgradi u Čalincu 52, a podaci će služiti kao podloga za raspisivanja javnog natječaja za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora, koji će naknadno biti raspisan, a na koji će se trebati javiti zainteresirane udruge i političke stranke.

 

V.      Ispunjene prijave za iskaz interesa na propisanom obrascu podnose se:

najkasnije do 25. kolovoza 2014. godine

na adresu:

Općina Maruševec

Maruševec 6, 42243 Maruševec.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Šagi

Promjena veličine fonta
Kontrast