Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec u 2014. godini

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Maruševec,  Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec upućuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dodjelu

javnih priznanja Općine Maruševec u 2014. godini

 I.

Pozivaju se fizičke osobe, pravne osobe, ustanove, udruge građana i općinski načelnik da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec.

 Javna priznanja Općine Maruševec su:

  1. Povelja počasnog građanina Općine Maruševec
  2. Nagrade Općine Maruševec
  3. Plaketa Općine Maruševec

 II.

Za počasnog građanina Općine Maruševec može se predložiti istaknuti i ugledni građanin Republike Hrvatske i druge države, koji je svojim djelovanjem, zaslugama, postupcima, te ugledom znatno pridonio promicanju, značaju ili ugledu Općine Maruševec, te ostvarivanju njenog svekolikog razvoja i unapređenja u zemlji i inozemstvu.

 III.

Nagrade Općine Maruševec su:

  1. Nagrada za životno djelo
  2. Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju
  3. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Općine Maruševec u zemlji i svijetu.

Za nagradu za životno djelo mogu se predložiti pojedinci za djelo iznimne važnosti ostvareno na svim područjima djelovanja u zemlji ili svijetu.

Za nagradu za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju mogu se predložiti pojedinci, pravne osobe, ustanove, udruge građana i drugi za postignuta iznimna dostignuća na svim područjima djelovanja u zemlji ili svijetu u proteklom razdoblju.

Za doprinos ugledu i promociji Općine Maruševec u zemlji i svijetu mogu se predložiti pojedinci, pravne osobe, ustanove, udruge građana i drugi za izniman doprinos ugledu i promociji Općine Maruševec u zemlji i svijetu.

 IV

Za plaketu Općine Maruševec  mogu se predložiti pojedinci, pravne osobe, ustanove, udruge građana i drugi za obavljanje trajnije općepriznate djelatnosti kojom su znatno pridonijeli razvoju Općine Maruševec ili za djelovanje na promociji Općine Maruševec u zemlji i svijetu.

 V.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

a)  za pojedince

– da se radi o istaknutom pojedincu koji je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dao trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi Općine Maruševec,

da se radi o pojedincu koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživa ugled uzornog radnika, stručnjaka, te čestitog građanina,

  b)  za pravne osobe

–  da je ostvarila izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom životu, te dala doprinos promociji i ugledu Općine Maruševec u zemlji i svijetu,

– da podmiruje svoje zakonske obveze prema radnicima i državi.

 VI.

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa  02. 04. 2014. godine.

 Uz prijedloge treba priložiti:

a) za pojedince – životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja i obavezno pismenu suglasnost osobe na svoju kandidaturu za javno priznanje;

b) za pravne osobe – osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada i temeljito obrazloženje razloga predlaganja i obavezno pismenu suglasnost odgovorne osobe u pravnoj osobi na  kandidaturu pravne osobe za javno priznanje.

Uz prijedlog se prilaže i odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i sl.

 Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec na adresu:

OPĆINA MARUŠEVEC

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Maruševec

Maruševec 6

42243 Maruševec

 

sa naznakom: «prijedlog za dodjelu javnih priznanja».

Promjena veličine fonta
Kontrast