Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode mraza na području Općine Maruševec

Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode mraza na području Općine Maruševec

I.

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-mraza za područje Općine Maruševec da prijave štetu.

Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Varaždinske županije o proglašenju prirodne nepogode od mraza (KLASA: 920-11/21-3, URBROJ: 2186/1-02/1-21-29 od 21. travnja 2021.) za područje Varaždinske županije, zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama kojima su nanijete velike materijalne štete na poljoprivredi u trajnim nasadima, vinogradima te na pojedinim povrtlarskim i ratarskim kulturama u periodu od 07.04.2021.-15.04.2021. godine.

II.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PNOBAVEZNO je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– ispunjeni obrazac Izjave 

– presliku posjedovnog lista za prijavljenu oštećenu imovinu

– presliku Upisnika OPG-a

– broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju  odobravanja štete.

III.

Prijave štete podnose se u pravilu na službeni e-mail Općine Maruševec opcina@marusevec.hr.
Svi mještani koji se ne koriste internetom mogu si obrasce podići u kutiji na ulazu u zgradu Općine Maruševec, Maruševec 6, te kompletiranu prijavu dostaviti poštom ili u priloženu kutiju na ulazu u zgradu i to radnim od 8 do 14:30 sati.

IV.

Rok za prijavu štete je 29.04.2021. do 14:30 sati bez obzira na način dostave.

 

V.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  8 do 14 sati na telefon: 042/729-696 ili putem e-pošte: opcina@maruesevec.hr.

Obrazac PN

Obrazac Izjave

Primjer za popunu Obrasca PN

 

NAPOMENA:

U obrazac PN obavezno je za imovinu na kojoj je nastala šteta upisati sve brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, zasijanu kulturu na svakoj od čestica i zasijanu površinu iskazanu u metrima kvadratnim, odnosno hektarima.

Podaci za dugogodišnje nasade (voćke) trebaju se iskazati u broju stabala ili trsova, a ne u hektarima.

 

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA
OD PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MARUŠEVEC

 

Promjena veličine fonta
Kontrast