Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o komunalnom redu

J A V N I  P O Z I V

ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi: ODLUKA O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC
Razlozi donošenja akta: Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18)
Ciljevi provođenja savjetovanja: Upoznavanje javnosti sa odredbama Prijedloga Odluke
Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do 31. srpnja 2019. godine do 10.00 sati
Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara: Cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr )
Adresa za podnošenje prijedloga: e-mail: opcina@marusevec.hr
Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Maruševec www.marusevec.hr.

Odluka o komunalnom redu 2019.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju Odluka o komunalnom redu na području Općine Maruševec

Promjena veličine fonta
Kontrast