Korištenje petrol-koksa u proizvodnji Ciglane Cerje Tužno d.o.o.

Inspekcija zaštite okoliša je 5. i 10. prosinca 2012. godine izvršila nadzor  pogona ciglane Cerje Tužno d.o.o. a vezano na korištenje novog energenta u proizvodnji opeke a radi se o petrol-koksu. Općina  Maruševec do danas nije primila nikakav dopis o nalazu iste, stoga je načelnik Općine Maruševec Ivan Šagi pismeno zatražio očitovanje od spomenute inspekcije. Isto tako zatražena je i provjera od građevinske inspekcije kako bi se utvrdilo da li dograđeni objekti unutar pogona Ciglane odgovaraju građevinskim i drugim pozitivnim zakonskim propisima. Treba napomenuti da su i susjedna Općina Vidovec, te Grad Ivanec također inicirali ispitivanje korištenja spomenutog energenta te će mišljenje nadležnih tijela u svakom slučaju odrediti dalje aktivnosti po tom osnovu. Stoga padaju sva nagađanja o tome da Općina Maruševec ništa ne poduzima i sve prepušta slučaju jer o svemu svoje mišljenje najprije moraju dati inspekcije koje su za to zadužene.

Promjena veličine fonta
Kontrast