Najviše za javnu rasvjetu

 

Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade  za 2014.godinu utvrđen  je način rasporeda sredstava komunalne naknade i i opseg radova održavanog uređenog građevinskog zemljišta na području općine Maruševec. Tako je predviđeno da se sredstva ,koja su planirana u visini od 560.000,00 kuna koriste za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti i to:za odvodnju oborinskih voda 36.000,00 kuna,za održavanje javnih površina  25.000,00 kuna,za održavanje nerazvrstanih cesta 130.000,00 kuna te za javnu rasvjetu 369.000,00 kuna. Godišnji program koji je općinsko vijeće općine Maruševec donijelo na zadnjoj lanjskoj sjednici u nastavku regulira  način izvršenja programa u okviru prema gornjih djelatnosti a dana su ovlaštenja općinskom načelniku da može vršiti raspored sredstava unutar istih  kao i utvrditi eventualne prioritete Programa. Nadzor nad izvršenjem programa provodi općinsko vijeće općine Maruševec uz dužnost načelnika da jednom godišnje izvijesti isto o izvršenju Programa.

Promjena veličine fonta
Kontrast