Neslaganje Općine sa Studijom za Ciglanu

Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Maruševec. Sjednica je počela pitanjima i prijedlozima vjećnika .Vjećnike je zanimalo rješenje odvodnje u nizinskom dijelu Općine, stanje Poduzetničke zone Selnik, uređenje županijske ceste prema školi u Druškovcu, produžetka voda električne struje do Ive u Ladanju, IPARD program, problemi s korištenjem doma u Bikovcu, naplate komunalne naknade za novoformirane poslovne subjekte i tako dalje. Na pitanja vjećnika odgovarao je načelnik Ivan Šagi, a na neka će pitanja vječnici dobiti
pismeni odgovor. Jedna od točaka dnevnog reda bila je očitovanje Općine Maruševec na Studiju o utjecaju na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno d.o.o. i izdavanje Posebnih uvjeta po priloženom Idejnom projektu dogradnje tvornice fasadne opeke na lokaciji Ciglane Cerje Tužno, a sjednici su prisustvovali i pridružili se raspravama članovi Udruge „Okoliš“ . Nakon što je u četvrtak, 5. rujna u zgradi Općine Maruševec održano javno predstavljanje Studije o utjecaju na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja Ciglane Cerje Tužno o kojoj smo izvjestili u prošlim vjestima, a koja je pokazala da je veliki interes za ovu tematiku i prisustvovalo joj je oko 80 građana iz raznih mjesta Općine Maruševec, a sama rasprava trajala je više od tri sata. Građanima je najviše smetalo što je obitelj Šimec lagala o upotrebi petrolkoksa te ilegalno izgradila postrojenje za njegovo korištenje u ciglani. Mještani susjednih naselja
Ciglane Cerje Tužno rekli su da se boje za zdravlje svojih obitelji kao i za hranu koju uzgajaju te su žestoko protiv upotrebe ovog energenta u Ciglani i ne vjeruju u dobru namjeru čitavog ovog projekta tim više što i mehanizmi praćenja eventualnih utjecaja na okoliš nisu prihvatljivi. Pojašnjavajući spomenutu problematiku vječnicima načelnik Ivan Šagi napomenuo je da do 19. rujna svi mještani mogu dostaviti argumentirane primjedbe, uz potpis na navedenu studiju i to u Knjigu primjedbi koja je otvorena u Općini Maruševec ili pismeno
na Županijski ured za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, a što će ujedno biti argument za konačnu odluku Ministarstva. Radi dodatnih pojašnjenja OpćinaMaruševec tražila je očitovanje na Studiju o utjecaju na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja ciglane Cerje Tužno od firme Ekomonitoring koja je certificirana za poslove zaštite okoliša i inženjering. U primljenom očitovanju firme Ekomonitoring navedeno je niz mjera kojima se predlaže dopuna studije, a koje su podijeljene kao mjere opreza kod rukovanja, mjere suzbijanja požara, protupožarne mjere za posebne opasnosti te mjere za
sprječavanje emisije u zrak, a što nedvojbeno pokazuje dau predloženoj studiji koju izrađuje firma Dvokut iz Zagreba a koju je naručio vlasnik ciglane, postoje manjkavosti.Tako vjećnici smatraju da ne dolazi u obzir godišnja kontrola eventualnih promjena utjecaja na okoliš već to mora biti češće pa makar i svakodnevno. Temeljem svega vjećnici nisu prihvatili zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta na idejni projekt dogradnje postrojenja za korištenje petrol koksa kao dodatnog energenta u proizvodnji fasadne opeke, a koju je zatražio vlasnik. Općina Maruševec raspolaže dokumentom građevinske inspekcije Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 8.siječnja 2013. godine gdje je inspekcijskim nalazom utvrđena povreda zakona i propisa te zatvoreno gradilište, a investitoru rješenjem naređeno uklanjanje bespravno izvedenih građevina te je protiv pravne osobe investitora podnesen nadležnom sudu optužni prijedlog sukladno odredbama zakona o prostornom uređenju i gradnji.
Sve navedeno te rasprave vjećnika i članova Udruge rezultirale su donošenjem takvoga zaključka.

Promjena veličine fonta
Kontrast