Nova rasvjeta u Kapelcu i Čalincu

Postavljena je nova javna rasvjeta s LED žaruljama od raskršća u Kapelcu prema crkvi te kroz centar Čalinca. Radi se o 20 rasvjetnih tijela kojima su zamijenjene  klasična žarulje.
Projekt je realiziran na temelju prijave na javni poziv Ministarstva gospodarstva u 12. mjesecu 2014. godine, na kojem su Općini Maruševec odobrena sredstva u iznosu od 37.533 kuna, odnosno 70 posto neto troškova projekta.
Ukupna vrijednost projekta je 67.250 kuna, a udio općine je 29.717 kuna.
Kako je LED rasvjeta ekološka i štedljiva rasvjeta očekuje se i manji utrošak sredstava za javnu rasvjetu, kako po osnovi utrošene energije tako i za njeno održavanje.

                              

 Rekonstrukcija nisko naponske mreže u Selniku

Rekonstruirana je niskonaponska električna mreža u Selniku gdje su zamijenjeni drveni stupovi s betonskim, a na iste je postavljena i nova javna rasvjeta. Radove rekonstrukcije je izvela Elektra Varaždin. Priprema je to ujedno za rekonstrukciju nove županijske ceste koja ide od državne ceste na Gredi kod pekare prema Selniku, za koju je Županijska uprava za ceste dala izraditi projekt rekonstrukcije s nogostupom čime će se omogućiti nesmetaniji prolaz pješaka i učenika koji tom dionicom prolaze do Srednje škole s pravom javnosti u Maruševcu.

Promjena veličine fonta
Kontrast