Obavijest Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na 2. sjednici održanoj 7. prosinca 2012. godine donijelo je zaključak kojim se ne može udovoljiti zahtjevima za pomoć iz Državnog proračuna za 2012. godinu oštečenicima stradalim od elementarnih nepogoda (niskih temperatura i mraza, tuče, oluje i suše) nastalih u tijeku 2012. godine u Republici Hrvatskoj. Pomoć za djelomičnu sanaciju štete daje se samo oštečenicima stradalim od poplave nastale u studenom 2012. godine.

Promjena veličine fonta
Kontrast