Obavijest Gradskog društva Crvenog križa Ivanec

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA IVANEC
Ivanec, 6.10.2015.
Ur.broj: 01/8-8-24/15
GDCK Ivanec pomaže obiteljima s djecom u osiguranju odjeće, obuće i šk.pribora u svrhu smanjenja siromaštva, sprečavanja daljnjeg siromaštva te socijalne isključenosti ranjivih skupina zahvaljujući pozitivnom rezultatu na natječaju MSPM koje je za projekt GDCK Ivanec osiguralo 164.571,00. Natječaj odnosno poziv Ministarstva bio je raspisan u cilju unapređenja kvalitete života socijalno ugroženih i isključenih skupina u RH, te podizanja javne svijesti o potrebama tih skupina.
Gradskom društvu Crvenog križa Ivanec odobrena je na natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih, financijska potpora za projekt usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti pod nazivom ”ZAJEDNO ZA DJECU”, u iznosu od 164.571,00 kn.
Svrha ovog projekta je osigurati za 284 djece iz 188 socijalno ugroženih obitelji u dobi od 7-14 godina, potrebnu odjeću, obuću i školski pribor, te opremu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu (izdavanjem narudžbenica za kupnju robe u iznosu od 500,00kn/dijete). U sklopu ovog projekta socijalno-ugroženim obiteljima smatraju se obitelji koje nemaju dovoljno sredstava za svoje materijalne potrebe, što se očituje u nedostatku financijskih sredstava potrebnih da se osigura održiva egzistencija. Radi se o djeci iz obitelji koje su dohodovno najugroženije, a to su djeca iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade u CZSS Ivanec,te djeca iz obitelji koje zbog minimalnog iznosa razlike dohotka i granice za ostvarivanje prava na ZMN ne ostvaruju pravo na pomoć, te su često primatelji jednokratnih pomoći, djeca iz obitelji oba nezaposlena roditelja, djeca s poteškoćama u razvoju, djecas smještena u udomiteljske obitelji, višečlane obitelji, jednoroditeljske obitelji, te ostale obitelji prema procjeni koja se temelji na objektivnim činjenicama u zajedničko suradnji GDCK Ivanec, CZSS Ivanec, te škola.
Gospodarska kriza posebno se negativno odrazila na djecu, te su djeca prepoznata kao skupina koja je zbog siromaštva obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, slijedom čega je i prijavljen ovaj projekt na natječaj Ministarstva.
Partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Ivanec, a suradnici Grad Ivanec, Grad Lepoglava, te općine Bednja, Klenovnik i Maruševec, te sve osnovne škole na području djelovanja GDCK Ivanec. Također, navedeni gradovi i općine osiguravaju dodatnih 50 kuna za svako dijete kojem će pomoć biti pružena putem ovog projekta.
Kako su djeca školske dobi puno svjesnija života u siromaštvu i izloženija stigmatizaciji i diskriminaciji, projektom se želi doprinijeti unapređenju kvalitete života i socijalnoj uključenosti djece iz socijalno ugroženih obitelji, ali i unaprijediti koordinirani sustav potpore socijalno-osjetljivim skupinama (razmjenom podataka CZSS-GDCK-JLSU).

GDCK Ivanec krenulo je s provođenjem projekta, a njegovo trajanje planirano je do kraja šk.god. 2015/2016.

____________________________

Ivanec, 06.10.
Upravo u trenutku provođenja ovog projekta usmjerenog borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti tj. pomoći socijalno-ugroženim obiteljima,
Knjižara Maček iz Lepoglave donirala 37 školskih torbi i 22 pernice
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec primilo je 30.10. vrijednu donaciju školskih torbi, ruksaka i pernica od Knjižare Maček iz Lepoglave. Vlasnik knjižare, g. Josip Maček donacijom 37 školskih torbi i 22 pernice učinio je doista veliku i hvalevrijednu gestu i osigurao za velik broj djece iz socijalno-ugroženih obitelji novu školsku torbu, jer će GDCK Ivanec nove školske torbe i pernice podijeliti obiteljima sa školskom djecom iz svoje evidencije. Ova donacija biti će velika pomoć, ionako opterećenom kućnom budžetu obiteljima sa školskom djecom iz evidencije Crvenog križa.
Hvala g. Josipu Mačeku na ovoj prekrasnoj i vrijednoj donaciji !!!

Logo Ministarstvo socijalne politike i mladih

 

Promjena veličine fonta
Kontrast