ODRŽAN 1. SASTANAK PARTNERSKOG ODBORA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MARUŠEVEC ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020. GODINE

ODRŽAN 1. SASTANAK PARTNERSKOG ODBORA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA

 OPĆINE MARUŠEVEC ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020. GODINE

U četvrtak 19. svibnja 2016.godine u prostorijama Općine Maruševec održan je 1. sastanak Partnerskog odbora za izradu Strategije razvoja Općine Maruševec za razdoblje 2015. – 2020. godine.

Sastanku su uz vijećnike Općinskog vijeća prisustvovali i predstavnici udruga koje djeluju na području Općine Maruševec, gospodarstvenici, te predstavnici javnih ustanova i javnih poduzeća.  Izrada Strategije razvoja Općine Maruševec povjerena je Agenciji za razvoj Varaždinske županije.  Strategija je temeljni strateški i razvojni dokument kojim će se omogućiti definiranje razvojnih potreba, usuglašavanje razvojnih prioriteta i jasno identificiranje projekata usmjerenih na društveno – gospodarski razvoj Općine.  Nakon uvodnog izlaganja načelnika Ivana Šagija, predstavnice AZRE predstavile su cjelokupni proces i način izrade Strategije sa osvrtom na osnovnu analizu stanja na području Općine. Nakon toga obrazložena je SWOT analiza, odnosno identificiranje snaga, slabosti, prilika i prijetnji, te prijedlog vizije, ciljeva, prioriteta i mjera razvoja Općine Maruševec.  Članovi partnerskog odbora aktivno su se uključili u rad skupa i iznosili su svoje stavove, primjedbe i prijedloge, te tako dali svoj aktivni doprinos kreiranju budućih razvojnih pravaca u Strategiji.

Svim članovima Partnerskog odbora omogućeno je da do 31. svibnja putem ispunjavanja obrazaca za prijavu razvojnih projekata predlože projekte koji će se moći planirati u ovome strateškom dokumentu, a Općina Maruševec dopuniti će Strategiju sa dodatnim potrebnim podacima.

Nakon što se prikupe projektni prijedlozi i  dokument Strategije uskladi sa prikupljenim i iznijetim prijedlozima, primjedbama i podacima održati će se 2. sastanak Partnerskog odbora.

 

NAČELNIK OPĆINE MARUŠEVEC

Ivan Šagi

OBRAZAC ZA PRIJAVU RAZVOJNIH PROJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC

Promjena veličine fonta
Kontrast