Održana 107. sjednica Skupštine DVD-a Maruševec

U subotu 23.03.2014.g. s početkom u 18,00 sati u Domu kulture u Čalincu svoju 107. redovnu godišnju sjednicu Skupštine održalo je Dobrovoljno vatrogasno društvo Maruševec.

 

Uz članove društva, sjednici su nazočili zamjenik načelnika Općine Maruševec g. Nedeljko Horvat, predsjednica Općinskog Vijeća Općine Maruševec gđica Andreja Ptiček, predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije g. Nedeljko Vukalović, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Maruševec g. Zdravko Kukec, ravnateljica Osnovne škole „Gustav Krklec“ Maruševec gđa Ana Galic, predstavnici Kuburaške udruge Maruševec, te predstavnici prijateljskih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Donjeg Ladanja, Vinice, Gornjeg Vratna, Donje Voće, Vidovca, Petrijanca, Gornjeg Ladanja, Tužna, Babinca, Salinovca, Ljubešćice, Lepoglave, Gradišća, Vrbna i Nove Vesi.

Na sjednici su podnesena izvješća o radu društva u 2013.g. sa izvješćem Zapovjedništva, o financijsko-materijalnom poslovanju u 2013.g., izvješće Nadzornog odbora za 2013.g., te su usvojeni Plan rada i Financijski plan za 2014.g. Iz Izvješća o radu izdvojit ćemo da društvo trenutno ima 25 operativnih vatrogasaca sa odgovarajućim vatrogasnim zvanjem, obavljenim liječničkim pregledom te su svi osigurani od posljedica nesretnog slučaja, a osim putem javne sirene isti se uzbunjuju i SMS-porukama iz vatrogasnog operativnog središta Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina kako bi izlazak na intervencije bio u što kraćem vremenu i što većem broju. Od operativnog djelovanja postrojbe u 2013.g. bilo je ukupno 17 intervencija,  od čega su 3 požara (jedan požar dimnjaka, jedan požar automobila i jedan požar otvorenog prostora) i 14 intervencija tehničke prirode (najviše ispumpavanja podruma, dvorišta, parkinga i bunara, te jedno ispiranje željezničke pruge). U svim navedenim akcijama sudjelovalo je 111 vatrogasaca pri čemu je utrošeno ukupno 344 sata. Vatrogasci s najviše izlazaka na intervencije (više od njih 10) su Nemec Ivan (13) i Matijašec Adrian (12). Što se tiče materijalno-financijskog poslovanja, ukupni prihodi iznosili su 211.190,86 kn (od čega su prihodi iz općinskog proračuna putem Vatrogasne zajednice općine Maruševec iznosili 168.776,62 kn). Ukupni rashodi za redovno poslovanje iznosili su 90.998,68 kn, uvećano za rate leasinga za Mercedes Vito 45.961,15 kn, koji je u potpunosti otplaćen, i sredstva koja su na posebnom računu za nabavku novog vozila 40.278,97 kn, čime ukupni troškovi poslovanja odnosno rashodi iznose 177.238,80 kn. Stanje računa na dan 31.12.2013. iznosilo je 33.952,06 kn. Iz Plana rada za 2014.g. izdvajamo kao prioritet i dalje održavati sastanke svih članova jednom mjesečno, usavršavati, školovati i obučavati vatrogasce za nova zvanja i specijalnosti, primanje novih članova u društvo, nabavljati neophodnu vatrogasnu opremu, te suradnja s drugim vatrogasnim društvima te udrugama unutar naše općine. U Financijskom planu za 2014. planirani su ukupni prihodi i rashodi u visini od 250.000,00 kn.

U drugom dijelu sjednice predstavljeni su novi članovi koji su primljeni u društvo tijekom 2013.g., te su podijeljena odlikovanja za završena osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti. Tako su za zvanje „vatrogasac“ pripadajuća uvjerenja odnosno diplome primili Mirjana Martinčević, Božidar Posavec i Danijel Hranić, za zvanje „vatrogasac I. klase“ Maja Korpar Japek, Kristina Strbad, Josip Grobenski, Filip Ivanić, Danijel Buhin, Marijan Fatiga, Karlo Tomašek Lovrek i Adrian Matijašec, za zvanje „vatrogasni dočasnik I. klase“ Tomica Hainž i Vitomir Vrbanec, za specijalnosti za rad na siguran način s motornom pilom Adrian Matijašec, Nino Cerjan, Davor Dukarić, Ivica Deduš, Ivica Matijašec, Ivan Nemec, Dejan Mikolaj, Dejan Brlenić, Josip Grobenski, Darko Možanić i Tomica Hainž. Spomenicu vatrogasnog veterana Hrvatske vatrogasne zajednice primili su Ivan Vrbanec i Stjepan Breški, dok su zapovjednik Tomica Hainž i predsjednik Renato Podbojec primili uvjerenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. Vatrogascem godine 2013. proglašen je Adrian Matijašec.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast