Općina Maruševec u kategoriji transparentnih općina

Objavljeni su rezultati istraživanja koje provode GONG i Udruga gradova, u koje je bilo uključeno 576 općina, gradova i županija u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014.,  a rezultati se temelje na  pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija.
Većina općina se još uvijek nalaze u kategoriji netransparentnih jedinica, dok gradovi i županije bilježe bolje rezultate te se svrstavaju u „transparentne“, no obje jedinice imaju značajan prostor za unapređenje svojih praksi
Općina Maruševec je jedina općina u okruženju koja je zabilježila pozitivni pomak za čak 80 mjesta u odnosu na prethodnu godinu 2011./2012., kada je provedeno isto takvo istraživanje te se ubraja u kategoriju transparentnih općina,a na četvrtom je mjestu u kategoriji općina u Varaždinskoj županiji. Od 576 općina i gradova, Općina Maruševec zauzela je 104. mjesto i iako se ubrajamo u kategoriju transparentnih općina imamo prostora za unaprjeđenje i povećanje transparentnosti i odgovornosti prema javnosti, a to se posebno odnosi na pružanje informacija, ali i uključivanje i obavještavanje građana o odlukama o kojima ovisi kvaliteta svakodnevnog života, naglasila je predsjednica Općinskog vijeća Andreja Ptiček te dodala da su za ovaj pozitivan pomak zaslužni svi zaposlenici općine, zajedno s načelnikom i svim vijećnicima u Općinskom vijeću.
Naime, istraživanje je obuhvatilo 5 dimenzija, među kojima su; Javnost rada predstavničkog tijela, Javnost rada izvršne vlasti, Pravo na pristup informacijama, Suradnja sa zajednicom te Mjesna samouprava.

1411-LOTUS-2014-Rang-lista (1)

Promjena veličine fonta
Kontrast