Organizacijske promjene u IVKOM-u

Stupanjem na snagu novog Zakona o vodama djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje izuzete su iz djelokruga komunalnog gospodarstva tako da javni isporučitelj vode više ne može obavljati druge djelatnosti, osim vodoopskrbe i javne odvodnje. Spomenute odredbe zakona od IVKOM-a zahtjevaju nužne promjene u obliku ustrojstvenog i organizacijskog pružanja sluga iz oblasti komunalnih djelatnosti. U skladu s time Općinsko vijeće Općine Maruševec suglasilo se da se iz trgovačkog društva IVKOM izdvoji radna jedinica Vodoopskrba i Odvodnja u novo trgovačko društvo i ovlastilo Upravu IVKOM-a da izradi sve potrebne akte te da pripremi postupak izdvajanja.

Promjena veličine fonta
Kontrast