Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Maruševec

Na temelju članaka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) Jedinstveni upravni odjel Općine Maruševec, objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARUŠEVEC

 

1.

          Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Maruševec (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, te sažetka za javnost.

 

2.

          Ponovna javna rasprava određuje se u trajanju od 8 dana, od 14. prosinca 2012. godine do 21. prosinca 2012. godine.

 

3.

Javni uvid u Prijedlog Plana može se obaviti tijekom trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6, radnim danom u vremenu od  8 do 14 sati.

 

 

4.

          Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se dana 18. prosinca 2012. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Maruševec, Maruševec 6.

 

 

5.

          Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi, cijelo vrijeme trajanja ponovne javne rasprave do zaključno 21. prosinca 2012. godine.                  

 

 

6.

          Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

 

  • Nadležna tijela i tijela      jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene      posebnim propisima, za izradu Prijedloga Plana iz područja svog      djelokruga, dostavljaju u skladu sa točkom 5. ove objave  svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge.      U protivnom smatrati će se da nemaju primjedbi.

 

  • Građani i udruge sudjeluju      u ponovnoj javnoj raspravi na način da:

–         imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana,

–         postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženih rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku sukladno zahtjevu sudionika ponovne javne rasprave,

–         mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obavezno nalazi uz Prijedlog Plana o kojem se provodi ponovna javna rasprava,

–         daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

–         upućuju pisane prijedloge i primjedbe do završetka ponovne javne rasprave.

 

7.

          Poziv za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi uputiti će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

         

8.

          Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja ili nisu u skladu s točkom 5. ove objave neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE MARUŠEVEC

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast