Poplave glavna točka 9. sjednice Općinskog vijeća

U  petak, 19. rujna održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Maruševec. Dnevni red sjednice je promijenjen tako da je prva točka bila informacija o poplavama, a vijećnicima je na pitanja o istima kao i o poduzetim mjerama govorio načelnik općine Maruševec Ivan Šagi. Kako je u uvodu napomenuo načelnik, problema velikih oborina nije bila pošteđena ni općina Maruševec, a posljedice su vidljive gotovo na cijelom području općine o čemu smo detaljnije već pisali. Poduzeto je sve ono što je općina mogla poduzeti, angažirana su dobrovoljna vatrogasna društva i sami mještani te se prišlo ispumpavanju poplavljenih podruma i gospodarskih objekata gdje god je to bilo zatraženo. Klizište u Čalincu  ispod Doma kulture prema Koretincu gdje je otklizao dio nerazvrstane ceste, na zahtjev načelnika odmah je geološko istraženo kako bi se utvrdila dubina klizišta do čvrstog nepropusnog sloja  i izradio projekt sanacije cjelokupnog dijela nastalog klizišta. Klizište je obilježeno, a cesta je zatvorena za promet. U Jurketincu uz glavnu cestu Varaždin – Ivanec nogometno igralište se  našlo pod 40-ak centimetara vode, a poplavljeni su i dijelovi naselja.  O cijeloj problematici poplavljivanja Općine Maruševec upoznata je Županija Varaždinska, Hrvatske vode, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a zbog manjkavosti na propustu u Jurketincu i Hrvatske ceste. Od svih njih zatražena je provedba aktivnosti, kako na  sanaciji tako i na reguliranju tokova kako bi se izbjegle slične situacije u budućnosti. U raspravi su vijećnici također sugerirali određene aktivnosti koje je potrebno poduzeti na pojedinim područjima, a svi su se složili da su upravo dobrovoljna vatrogasna društva dala maksimum na saniranju posljedica i za što ih treba posebno pohvaliti, tim više što se intervencije nastavljaju kroz cijeli tjedan. Čim su to vremenske prilike dopustile, prišlo se sanaciji puteva kao i uređenju odvodnih jaraka i odvoda prema kanalu Črna Mlaka. Most na župnikovom putu koji je probijen jer je zaustavljao vodeni tok također će biti ubrzo saniran jer dolazi vrijeme poljskih radova.

Promjena veličine fonta
Kontrast