Poplavljen nizinski dio općine

Ovih se dana općina Maruševec suočila s problemom velikih oborina koje su zahvatile čitavu zemlju. Kako smo ovisni o protočnosti rijeke Plitvice i potoka Voća, kanala Črna Mlaka i Sajkovog kanala u Gredi, a koji su zbog velikih oborina bili puni te su se i sami prelijevali, nije bilo moguće odvesti oborinske vode s područja općine te su se stvarale naplavine većih razmjera od naselja Greda do Ladanja. Svemu tome pripomoglo je i podizanje razine podzemnih voda koje na mjestima dosizale i 80 centimetara od površine. Hrvatske vode – Centar obrane od poplava Varaždin zbog nastale situacije donio je rješenje o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplava na rijeci Plitvici i Bednji. Suočeni s  takvim stanjem angažirana su dobrovoljna vatrogasna društva i sami mještani te se prišlo ispumpavanju poplavljenih podruma i gospodarskih objekata gdje to god bilo zatraženo. Da je situacija s oborinskim vodama doista ozbiljna na našem području, pokazuje nekoliko klizišta koja su se pojavila na području Čalinca i Maruševca, a najveće je u Čalincu ispod Doma kulture prema Koretincu gdje je otklizao dio nerazvrstane ceste s prijetnjom  i stambenim objektima u tom dijelu koji su sagrađeni u podnožju ceste. Prema izjavi načelnika općine Ivana Šagi, odmah se prišlo geološko istražnim radnjama za utvrđivanje dubine klizišta do čvrstog nepropusnog sloja, a isto tako i izradi projekta koji će temeljem analize tla izvesti način sanacije cijelokupnog dijela nastalog klizišta. Klizište je obilježeno, a cesta je zatvorena za promet. U Jurketincu uz glavnu cestu Varaždin – Ivanec nogometno igralište se  našlo pod 40-ak centimetara vode. Vrećama s pijeskom spriječen je ulazak vode  u klupske prostorije,  a poplavljeni su i dijelovi naselja. DVD Maruševec je 12.rujna imao 3 intervencije, a već dan kasnije 15 u kojim je sudjelovalo 20 vatrogasaca, a intervencije su nastavljene i u nedjelju te ponedjeljak. Predsjednik DVD-a Maruševec Renato Podbojec napominje da se mole mještani, posebno oni starije dobi, bolesni i nemoćni da prijave potrebu za intervencijom i to isključivo na broj telefona 193, a izlasci vatrogasaca za privatne osobe su besplatni. Isto tako, mole se mještani da ne zloupotrebljavaju spomenuti broj ako sami mogu riješiti problem jer ekipe su danonočno na terenu. DVD Maruševec je nabavio još jednu pumpu kako bi se stiglo reagirati na više mjesta, a u najkritičnije vrijeme u ispomoći je bio i DVD Ivanec. DVD  Donje Ladanje također je cijelo vrijeme s ekipama na terenu na svom području, ali i na širem području i imali su preko 15 intervencija. S obzirom na prognozu vremena,

za očekivati je da će problemi s vodom polako se smanjivati.

Promjena veličine fonta
Kontrast